การเปลี่ยนจากโหมด X Windows มาสู่ Text Mode

การเปลี่ยนจากโหมด X Windows มาสู่ Text Mode การแสดงโหมดการใช้งานปัจจบัน sudo systemctl get-default การเปลี่ยนโหลดการใช้งานจาก Graphix Mode > Text Mode sudo systemctl set-default…

อ่านต่อ
การติดตั้ง Node-RED บน Rocky Linux 9

การติดตั้ง Node-RED บน Rocky Linux 9 ================================ Node-RED เป็นทูลในการบริหารจัดการระบบ IoT แบบ Low-code programming หรือบางท่านเรียกว่า Flow-based programming (FBP) ฟรี ผู้ใช้งานสามารถใช้งานโดยใช้การลากโฟลเชื่อมต่อกัน…

อ่านต่อ
การทำ Remote Desktop จาก Windows ควบคุม Linux ด้วย Xrdp

การทำ Remote Desktop จาก Windows ควบคุม Linux ด้วย Xrdp XRDP เป็นแพ็กเกจที่ใช้ในการทำ Remote Desktop จากระบบปฏิบัติการ Windows ไปควบคุมระบบ Linux (ฝั่งลีนุกซ์ต้องมีการเปิดใช้งาน X…

อ่านต่อ
การติดตั้ง Webmin บน Rocky Linux 9

Webmin เป็นเครื่องมือให้การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแทนการพิมพ์คำสั่งบนบรรทัดคำสั่ง (Terminal) อาทิ การเปิด-ปิดระบบ การปรับค่าเครือข่าย การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน การติดตั้งแพ็กเกจ การอัปเดทแพ็กเกจ การใช้งานไฟร์วอล  การตรวจล็อกไฟล์  หรือการปรับค่าต่างของบริการเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ  เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ติดตั้งใช้งาน Webmin กว่า 1 ล้านองค์กร…

อ่านต่อ