ดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube ด้วย Linux Command

เพื่อนๆ SysAdmin ที่มีความต้องการดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube มาศึกษาเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้หลายวิธี วันนี้ขอแนะนำการดาวน์โหลดง่ายๆ ผ่านทางคำสั่งของลีนุกซ์ด้วยแพ็กเกจที่ชื่อว่า youtube-dl อีกทั้งสามารถเปลี่ยนรูปแบบการดาวน์โหลดได้หลากหลายรูปแบบ

รูปแบบ
Usage: youtube-dl [options] url [url...]
เช่น
Clip ตอน: เยาวชนกับไอที เจาะคำตอบ ทางช่อง YateemTV
YouTube path: http://www.youtube.com/watch?v=l3JEpwiXfwI

Subscribe to ดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube ด้วย Linux Command