Skip to main content
Web Desktop

ปัจจุบันการใช้งานระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นใช้งาน ได้ก้าวล้ำไปกว่าเดิมมาก กล่าวได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้เป็นจำนวนมาก โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นไว้ที่หน่วยงานอีกต่อไป โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ หรือเรียกว่า Web Desktop ในปัจจุบันผู้พัฒนา Web Desktop ส่วนใหญ่(บางรายพัฒนาต่อเนื่องจากระบบ Thin client, remote desktop service)ได้ทำการเปิดให้บริการผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing - Web Desktop) โดยให้บริการในรูปแบบ Software-as-a-Service หรือ SaaS หรือการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นั่นเอง ตัวอย่าง Web Desktop เช่น EyeOS, AstraNOS , Symbiose, ZeroPC, weeZeel เป็นต้น

Web Desktop หรือ Webtop หมายถึง สภาพแวดล้อมเดสก์ท็อปที่ฝังอยู่ในโปรแกรมเว็บเบราเซอร์การใช้งานระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นแทนที่จะนั่งใช้งานอยู่ที่หน้าเครื่องพีซี/โน๊ตบุ๊คเหมือนในอดีตก็มาใช้งานแอพลิเคชั่นทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยเปิดใช้งานทางโปรแกรมเว็บเบราเซอร์แทน

หากมองแล้ว Web Desktop นับเป็นพัฒนาการต่อเนื่องจากระบบ Thin clients (การแบ่งปันการใช้งานทรัพยากรจากเครื่องแม่ที่ให้บริการ) หรือระบบ Remote Desktop ที่ผู้ใช้งานต้องทำการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานผ่านทางซอฟต์แวร์ช่วย อาทิ Windows Remote Desktop, Team Viewer, Hamachi หรือ VNC เป็นต้น โดย Remote Desktop เป็นเพียงการเข้าไปใช้งานซอฟต์แวร์ที่เครื่องปลายทางเท่านั้น อีกทั้งมีข้อจำกัดจำนวนคอนเนคชั่นการเข้าใช้งานและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง แต่การใช้งานผ่านทาง Web Desktop เป็นการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการและแอพลิเคชั่นแบบออนไลน์โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน (Anytime, Anywhere and Any device) โดยผู้ใช้งานไม่ต้องจำเป็นต้องมีเครื่องที่สเปคสูงมากนัก


ทดสอบเข้าใช้งานบริการ Web Desktop
> Demo1- EyeOS - https://demos3.softaculous.com/eyeOS/index.php (u: root p: pass)
> Demo2 - weeZell - https://www.weezeel.com/ (auto test)
> Demo3 - AstraNOS - https://www.astranos.org/virtual/desktop.php (auto test)
> Demo4 - Symbiose - http://webos.symbiose.fr.cr (auto test)
> Demo5 - Cloudtop - https://cloudtop.com/ (register)
> Demo6 - ZeroPC - http://www.zeropc.com/ (facebook login)

รูปแบบการให้บริการ Web Desktop
1. การให้บริการผ่านเว็บไซต์ทั่วไป (Web Desktop)
2. การให้บริการผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing - Web Desktop)

ข้อดี
1. ประหยัดค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
2. ควบคุมบริหารจัดการระบบได้ง่ายกว่าเพราะทุกอย่างทำผ่านหน้าเว็บ
3. ไม่ต้องกลัวเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์มากนัก
4. สามารถติดตั้งไว้ที่หน่วยงานเพื่อทดสอบรูปแบบ Private ได้

ข้อจำกัด
1. ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมเข้าสู่บริการ
2. ต้องกำหนดนโยบายการใช้งานให้ดีพอ เพื่อไม่ให้ข้อมูลองค์กรรั่วไหล (ระยะแรกอาจจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ใช้งานบางส่วนก่อน)
3. ต้องเสียค่าบริการกรณีใช้บริการผ่านผู้ให้บริการแบบเสียเงิน

ตัวอย่าง Web Desktop และ Cloud Computing Web Desktop

- AppFlower (http://www.appflower.com, http://sourceforge.net/projects/appflower/), AppFlower on Linux Turnkey (http://www.turnkeylinux.org/appflower), AppPower on Github (https://github.com/appflower)
> พัฒนาด้วย: PHP + AJAX
AppFlower is an open source application builder for use in building web-based applications. AppFlower provides a visual designer (Studio) to develop applications without prior knowledge of programming, using drag and drop and no coding. Advanced users can create more complex applications.


- AstraNOS (https://www.astranos.org)
> พัฒนาด้วย: PHP, AJAX, JavaScript, WebWorkers, WebGL
AstraNOS is neither a Windows clone nor trying to be any other existing operating system or application. It packages all current and planned functionality into an exciting looking and functional interface.


- Borneosoft (http://www.borneosoft.com) xxx
> พัฒนาด้วย: JavaScript, HTML5
Borneosoft CRM is an easy-to-use web-based CRM solution for contact, calendar and sales management. We believe that managing our customers should be high on our priority list. And all small and medium companies or organizations must have access the best tools and applications without incurring cost on hardware and software. Borneosoft CRM is a "Software as a Service" (SaaS) that releases the companies/organizations from the burden of acquiring and maintaining hardware/software for CRM applications.


- CloudTop (https://cloudtop.com/)
> พัฒนาด้วย: XIOS/3
CloudTop is a virtual desktop (cloud desktop, cloud OS, WebOS, WebTop), providing you with an online computer with anywhere access. In order to use CloudTop, you need to create a free CloudMe account. This service is soon to be relaunched, the service was formerly known as iCloud.com.


- eyeOS (http://www.eyeos.com/)
> พัฒนาด้วย: PHP, XML, JavaScript
eyeOS is a web desktop following the cloud computing concept that seeks to enable collaboration and communication among users. It is mainly written in PHP, XML, and JavaScript. It is a private-cloud application platform with a web-based desktop interface. Commonly called a cloud desktop because of its unique user interface, eyeOS delivers a whole desktop from the cloud with file management, personal management information tools, collaborative tools and with the integration of the client’s applications.


- FullyOS (http://www.fullyhub.com/en/fully-os/)
> พัฒนาด้วย: HTML5, PHP
Through a single authentication, the Fully OS workspace allows users to set up an environment in which to use applications according to their own needs, in an...


- Glide OS (https://www.jumptuit.com)
> พัฒนาด้วย: HTML5
Glide OS is a cross-platform web desktop developed by TransMedia Corporation. It is notable for operating on both desktop operating systems, like Microsoft Windows, Mac OS X and Linux and mobile operating systems like Apple iOS, Google Android and Honeycomb, BlackBerry OS and BlackBerry Tablet OS (QNX), webOS, Symbian and Windows Mobile.[1] Glide OS is compatible with a variety of web browsers, including Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, and Google Chrome


- Nivio (http://www.nivio.com/)
> พัฒนาด้วย: -
Nivio is a company marketing desktop virtualization services that allow a customer to use computer application software without a personal computer.


- Online OS (http://icube.at)
> พัฒนาด้วย: Java, Ajax
The Online Operating System was a fully multi-lingual and free to use web desktop written in JavaScript using Ajax. It was a windows-based desktop environment with open source applications and system utilities developed upon the reBOX web application framework by iCUBE Network Solutions, an Austrian company located in Vienna.


- OX App Suite (http://www.open-xchange.com, https://www.ox.io)
> พัฒนาด้วย: JavaScript, HTML5
> Opperating system: SLES, RHEL, Debian, Univention Corporate Server, CentOS
OX App Suite: a centralized cloud environment that lets your users manage their digital lives. It contains all the components necessary in today’s world to get things done anywhere and without installing any software...
Open-Xchange develops, markets and sells web-based communication, collaboration and office productivity software, which enables full integration of email, documents, scheduling and social media. The company is privately owned and headquartered in Nuremberg, Germany, with offices in San Jose, CA, and Kuala Lumpur, Malaysia.


- Pinemango (https://pinemango.com) ***
> พัฒนาด้วย: HTML5, JavaScript
Your desktop in the cloud. Access it from anywhere, anytime. Use Pinemango desktops simultaneously with others to share desktop activities.


- Qube-OS (http://qubes-os.org)
> พัฒนาด้วย: HTML5, JavaScript
Qubes is an open-source operating system designed to provide strong security for desktop computing. Qubes is based on Xen, the X Window System, and Linux, and can run most Linux applications and utilize most of the Linux drivers. Qubes Release 1 was released in September 2012. Qubes Release 2 is almost complete, with rc1 having been released in April 2014. Qubes supports Windows-based AppVMs beginning with Release 2.


- Symbiose (http://symbiose.fr.cr) / (Demo )
> พัฒนาด้วย: HTML5, PHP, JavaScript
Symbiose replicates the desktop environment of a modern operating system on a webpage, using JavaScript to communicate with the remote server. This allows users to save the current desktop state to return to later, much like the hibernation feature in many true operating systems,[1] or integrate their Dropbox, Google Drive and FTP files in the web desktop.


- SkyDesktop (https://www.infostreet.com)
> พัฒนาด้วย: Python, Ajax
SkyDesktop is a free cross-platform web desktop that was developed by InfoStreet, Inc., located in Tarzana, CA with small to medium businesses in mind


- Oracle Secure Global Desktop (Redirected from Sun Secure Global Desktop) (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/secure-global-deskt...)
> พัฒนาด้วย: AIP
Oracle Secure Global Desktop (SGD) software provides secure access to both published applications and published desktops running on Microsoft Windows, Unix, mainframe and System i systems via a variety of clients ranging from fat PCs to thin clients such as Sun Rays.


- universeOS (http://universeos.org)
> พัฒนาด้วย: HTML5, PHP, JavaScript
The universeOS is a browser-based web operating system which means we are trying to get all the functions of an operating system on a website without the...


- VMware View (http://vmware.com/products/view/)
> พัฒนาด้วย: PCoIP, RDP, HTML5
VMware View is a commercial desktop-virtualization product developed by VMware, Inc. Its first two releases (2.0.0 and 2.1.0) sold under the name VMware VDM, but with the 3.0.0 release in 2008[1] VMware Inc. changed the name to "VMware View". "VMware View" became "Horizon View" with the launch of Horizon 6 in April 2014.


- weeZeel (https://www.weezeel.com)
> พัฒนาด้วย: HTML5, JavaScript
weeZeel - One OS to rule all your devices. ... Your cloud office weeZeel is an HTML5 Virtual Desktop that moves companies to the cloud.


- xOS Webtop (http://xos.xproduct.net)
> พัฒนาด้วย: PHP, HTML5, JavaScript, Ajax
xOS Webtop is an open source webtop OS. It is mainly written in HTML5, PHP, and JavaScript. xOS includes a Desktop or Mobile environment with a number of features, applications, and system utilities, with more features continuously being added. It is accessible on Windows, Mac, Linux, iOS (Apple), and Android (operating system) through the web browser.


- YouOS (http://www.youos.com)
> พัฒนาด้วย: JavaScript
YouOS replicated the desktop environment of a modern operating system on a webpage, using JavaScript to communicate with the remote server. This allows users to save the current desktop state to return to later, much like the hibernation feature in many true operating systems, and for multiple users to collaborate using a single environment. YouOS featured built-in sharing of music, documents and other files. The software was in alpha stage, and was referred to as a "web operating system" by WebShaka.


- ZeroPC (http://www.zeropc.com) *****
> พัฒนาด้วย: HTML5, JavaScript, Java Applet, AJAX
ZeroPC is a commercial Webtop developed by ZeroDesktop, Inc. located in San Mateo, CA. ZeroPC has been called a Personal Cloud OS. It mimics the look, feel and functionality of the desktop environment of an operating system.

หมายเหตุ.
Web Desktop หมายถึง การใช้ระบบปฏิบัติการและโปแกรมประยุกต์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
Cloud Computing - Web Desktop หมายถึง การใช้ระบบปฏิบัติการและโปแกรมประยุกต์ผ่านทางผู้ให้บริการแบบกลุ่มเมฆ ในรูปแบบ Software-as-a-Services

---
ที่มา
- http://en.wikipedia.org/wiki/Web_operating_system
- http://en.wikipedia.org/wiki/Web_desktop
- http://en.wikipedia.org/wiki/Web_operating_system
- http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_remote_desktop_software

Write by A.Arnut Ruttanatirakul
(c) http://www.sysadmin.in.th
June 27, 2014