Skip to main content
eMail & Collaboration Server

ปัจจุบันซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบอีเมล์ (e-Mail) และระบบการทำงานแบบร่วมมือกัน(Collaboration) มีให้เลือกใช้งานจำนวนมากทั้งซอฟต์แวร์เชิงการค้า และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในแนวโอเพ่นซอร์ส อาทิ เช่น IBM Lotus Note, Microsoft SharePoint, Novell GroupWise, Oracle Beehive, @Mail, Zimbra, Zarafa, Tine 2.0, SOGo, Citadel, Kolab, eGroupWare เป็นต้น ทั้งนี้ในการเลือกใช้งานต่ละองค์กรจะมีความต้องการที่แตกต่างกัน โดยการพิจารณาให้พิจารณาโดยใช้ข้อมูล ดังนี้
1. ความสามารถของระบบ มีฟังก์ชั่นอะไรให้ใช้งานบ้าง สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้งานในองค์กรหรือไม่
2. จำนวนผู้ใช้ที่เข้าใช้งานพร้อมกัน
3. อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน (Desktop, SmartPhone/iPhone, Tablets/iPad, ...)
4. ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งเป็น Linux Server, BSD Server, Windows Server หรือระบบ Unix
5. ต้องการติดตั้งไว้ที่หน่วยงานหรือใช้งานผ่านผู้ให้บริการคลาวน์ (cloud provider)
6. งบประมาณ (เครื่องเซิร์ฟเวอร์, ลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ กรณีใช้แบบเชิงการค้า)

โดยบทความนี้ขอแนะนำซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส หน่วยงานสามารถนำไปติดตั้งโดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์แต่อย่างใด ระบบสามารถติดตั้งได้ทั้ง Linux Server และ BSD Server โดยผู้ดูแลระบบต้องลงแรงเพียงเล็กน้อย หน่วยงานจะประหยัดงบด้านสารสนเทศเป็นจำนวนมากทีเดียว
** อีกทั้งผู้เขียนยังแนะนำซอฟต์แวร์ค่ายอื่นๆ อีกมากมายสามารถดูได้ที่ลิงค์แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม **

ตัวอย่างซอฟต์แวร์เมล์และระบบการทำงานแบบร่วมมือกัน (e-Mail and Collaboration Server)

- Citadel (http://www.citadel.org) ** แนะนำ **
Citadel (typically referred to simply as "Citadel") is a collaboration suite (messaging and groupware) that is descended from the Citadel family of programs which became popular in the 1980s and 1990s as a bulletin board system platform. It is designed to run on open source operating systems such as Linux or BSD. Although it is being used for many bulletin board systems, in 1998 the developers began to expand its functionality to a general purpose groupware platform. Citadel is 100% open source software using the GNU General Public License. It's not a crippled, cut-down version of some expensive "enterprise" edition. The software you download here is the very best available, and it's all free software.


- Cyn.in (http://cynapse.com/cyn-in/)
Cyn.in is an open source enterprise collaborative software built on top of Plone a content management system written in the Python programming language which is a layer above Zope.


- eGroupWare (http://www.egroupware.org/products-and-prices/egroupware-community-editi...)
eGroupware is free open source groupware software intended for businesses from small to enterprises. Its primary functions allow users to manage contacts, appointments, projects and to-do lists.


- Kolab (http://www.kolab.org)
Kolab is a free and open source groupware suite. It consists of the Kolab server and a wide variety of Kolab clients, including KDE PIM-Suite Kontact, Horde Webfrontend, Mozilla Thunderbird and Mozilla Lightning with SyncKolab extension and Microsoft Outlook with proprietary Kolab-Connector PlugIns.


- phpCollab (http://www.phpcollab.com)
phpCollab is an open source internet-enabled system for use in projects that require collaboration over the internet. Those organizations, such as consulting firms, that rely on a division between firm-side and client-side information will benefit most from use of phpCollab


- Scalix (http://www.scalix.com/community)
Scalix is an e-mail and groupware server that runs on Linux, licensed under the Scalix Public License (SPL)


- SOGo (http://www.sogo.nu) ** แนะนำ **
SOGo (formerly named Scalable OpenGroupware.org) is an open source collaborative software (groupware) server with a focus on simplicity and scalability. It is developed in Objective-C using PostgreSQL, Apache, and IMAP.


- Tine 2.0 (https://www.tine20.org)
Tine 2.0 is an open source business software package covering the software categories groupware and Customer Relationship Management (CRM), released under the terms of the agpl license.


- Zarafa (https://community.zarafa.com)
Zarafa is the name of a European open source groupware application, developed in the city of Delft, the Netherlands. The company that develops Zarafa, previously known as Connectux, is also called Zarafa.


- Zimbra (http://www.zimbra.com/community/) *** นิยม ***
Zimbra Collaboration Suite (ZCS) is a collaborative software suite, that includes an email server and web client, currently owned and developed by Zimbra, Inc (formerly Telligent Systems).

-------------------
>> ระบบ e-Mail และ Collaboration Server เชิงการค้าพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source

- @Mail (https://atmail.com)
Atmail is a commercial Linux messaging platform provider. The company was founded in 2001, counts 25 employees and has its company headquarters located in Peregian Beach, Australia. The company develops webmail, mail-server and groupware solutions built for Linux and other Unix operating systems, and includes the source code under a commercial license.


- Kerio Connect (http://www.kerio.com)
Kerio Connect is a commercial mail and groupware server developed by Kerio Technologies. It runs on Windows, Linux and OS X. The product was named Kerio MailServer


- Open-Xchange (http://www.open-xchange.com)
Open-Xchange develops, markets and sells web-based communication, collaboration and office productivity software, which enables full integration of email, documents, scheduling and social media. The company is privately owned and headquartered in Nuremberg, Germany, with offices in San Jose, CA, and Kuala Lumpur, Malaysia.

แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม
- http://www.cmsthailand.com/groupwaretools
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software#Open_source_...
- http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_software
- http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_collaborative_software
- http://en.wikipedia.org/wiki/GroupWise

โชคดีในการติดตั้งระบบ และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ :)

 Write by Arnut Ruttanatirakul, Ph.D.
(c) 2014 by http://www.sysadmin.in.th
July 31, 2014