Skip to main content

Rdesktop โปรแกรมทำ Remote Desktop จาก Linux สู่ Windows

หลายท่านคงเคยใช้โปรแกรม Remote Desktop จาก Windows to Windows กันไปแล้ว วันนี้ ขอแนะนำโปรแกรม Remote Desktop จาก Linux to Windows บ้างโปรแกรมที่ว่านี้ชื่อว่า Rdesktop ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการรีโม๊ตจากระบบลีนุกซืไปควบคุมระบบ Window ทั้งที่เป็น Windows Client และ Windows Server โดย Rdesktop มีลิขสิทธิ์แบบ Open Source สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี นับเป็นบริการสำหรับทำ Windows Terminal Server ที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่ง

รู้จักโปรแกรมใช้ทำ Mail Server องค์กร

ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ทำ Mail Server องค์กรมีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร การที่จะเลือกทูลตัวใดมาใช้งานต้องดูที่ความสามารถ ราคา ความง่ายในการใช้งาน และการสนับสนุนหลังการขาย ทั้งนี้โปรแกรมมีให้เลือกทั้งฝั่ง Open Source และเชิงการค้า (Commercial mail server) หากเลือกเป็น open source mail ผู้ดูแลระบบต้องศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเอง แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเนื่องจากมีสอนในเว็บไซต์มากมาย

Zarafa mail server ใช้ทดแทน MS Exchange

Zarafa เป็นระบบเมล์ที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่งสามารถใช้ทดแทน MS Exchange server ได้เลยทีเดียว ใช้งานทุกอย่างผ่านทางเว็บไซต์ กล่าวได้ว่าหน้าตาคล้าย Outlook web access มาก ทำให้ไม่ต้องปรับ user มากมาย (ไม่เหนื่อย admin) เข้าใช้งานโดยการพิมพ์ http://IP_or_Domain/webaccess/
** ดูหน้าตาที่แนบมา

Zarafa ความสามารถใกล้เคียงกับ Zimbra, scalix, open-x-change, SOGo, Tine, Citadel/UX สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง CentOS,RHEL, SuSE Ubuntu, Debian

PacketFence ระบบ NAC Server ฟรีน่าใช้งาน

PacketFence ระบบ NAC Server ฟรีน่าใช้งาน

NAC = Network Access Control ระบบที่ทำให้ท่านสามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้แบบเบ็ดเสร็จ ท่านใด้ไม่เข้าใจเรื่องของ NAC ลองค้นดูในเว้บนะครับ หากเป็น nac แบบ commercial ราคาเอาการทีเดียว

** ท่านที่มีพื้นลีนุกซ์มาก่อนไม่ยากในการติดตั้งเลย สามารถติดตั้งตั้งได้บน CentOS และ Ubuntu**

CentOS เปลี่ยนเว็บหน้าแรกแล้ว (New Look New CentOS)

CentOS เปลี่ยนเว็บหน้าแรกแล้ว (New Look New CentOS) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.centos.org หน้าเว็บมีข่าวแจ้งเกี่ยวกับการจอยโครงการร่วมกับ Red Hat ที่เน้นพัฒนาโครงการแบบโอเพ่นซอร์ส อีกทั้งมีการสนับสนุนแพลตฟอร์ม ใหม่ๆ เน้นการพัฒนาเป็นระบบมีการสนับข้อมูลทางเทคนิคมากขึ้น

ตัวอย่างกลุ่ม เช่น OpenStackm Xen4, Gluster และ oVirt สามารถติดตั้งใช้งานได้บน CentOS โดยตรง ทิศทางไปสู่การบริการในรูปแบบ Cloud Computing ทั้ง Public Clouds เช่น Amazon web services และ Private Clouds เช่น OpenNebula, OpenStack

การยกเลิกการอัปเดทของ VirtualBox

ท่านที่ใช้งานโปรแกรม Oracle VirtualBox และไม่ต้องการให้โปรแกรมอัปเดทเองเนื่องด้วย Guest OS ที่ติดตั้งไว้อาจใช้งานไม่ได้ หรือมีปัญหากระทบบางอย่าง สามารถทำการยกเลิกการ Automatic Update ได้โดยทำตามขั้นตอน

1. คลิกที่เมนู File > Preference...

 

2. คลิกที่ Update แล้วคลิกยกเลิก [ ] Check for update

หมายเหตุ
การนำ VirtualBox ไปใช้งานจริง ก่อนการอัปเดทต้องมีการทดสอบหรือลองแล็ปในเครื่องทดสอบก่อนเสมอ

Tags

ตัวอย่างโปรแกรมทำ Web-base mail (ฟรี)

ตัวอย่างโปรแกรมทำ Web-base mail (ฟรี)
- conjoon
- Citadel/UX (แนะนำ)
- T-dah (แนะนำ)
- Hastymail
- Horde (นิยม)
- Mailpile
- Open WebMail (แนะนำ)
- RainLoop
- Roundcube (นิยม)
- SquirrelMail (นิยม)
- WebMail Lite
- Zarafa (แนะนำ)
- Zimbra (นิยม)
- Xuheki

การตรวจสอบรายละเอียดของ CPU

ในการตรวจสอบรายละเอียดของ CPU สามารถใช้คำสั่งต่างๆ ดังนี้

[root@intranet51 ~]# less /proc/cpuinfo
หรือ

[root@intranet51 ~]# cat /proc/cpuinfo

ตรวจสอบจำนวน cpu
[root@intranet51 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
1

ตรวจสอบจำนวน core
[root@intranet51 ~]# cat /proc/cpuinfo | grep 'core id'

ตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ดิสก์ด้วย ncdu

NCDU ย่อมาจาก NCurses Disk Usage เป็นคำสั่งใช้สำหรับตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ของดิสก์ เสมือนการใช้สองคำสั่งคือ du และ df รวมกัน

การติดตั้ง NCurses Disk Usage
1. ติดตั้ง ncdu
- CentOS, RHEL
yum install ncdu

- Ubuntu / Debian
apt-get install ncdu

ทดสอบเรียกใช้งาน
[root@intranet51 ~]# ncdu
[root@intranet51 ~]# ncdu -q

ตาวจสอบเวอร์ชั่น
[root@intranet51 ~]# ncdu -v
ncdu 1.7

Subscribe to