Ajenti ระบบคอนโทรลพาเนลสำหรับบริหารจัดการ Linux และ BSD Server

Ajenti เป็นระบบบริหารจัดการ หรือนิยมเรียกในชื่อ Control Panel สำหรับใช้บริหารระบบ Linux Server และ BSD Server ทำงานคล้ายๆ กับ Webmin, ISPConfig แต่ Ajenti เป็นทูลที่มี user interface น่าใช้งานมากกว่า อีกทั้งง่ายในการติดตั้งกว่าทูลตัวอื่นๆ Ajenti ทำงานที่พอร์ต 8000 ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมระบบลีนุกซ์แทนบรรทัดคำสั่งได้ทั้งหมด ทำให้ง่ายและสะดวกมาก ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ajenti.org

การติดตั้ง Ajenti คอนโทรลพาเนลบน Ubuntu

การติดตั้ง Ajenti คอนโทรลพาเนลบน Ubuntu

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง
wget http://repo.ajenti.org/debian/key -O- | apt-key add -

2. เพิ่มแหล่งติดตั้งในไฟล์ /etc/apt/sources.list
echo "deb http://repo.ajenti.org/ng/debian main main ubuntu" >> /etc/apt/sources.list

3. ติดตั้งแพ็กเกจ Ajenti
apt-get update && apt-get install ajenti

4. สั่งสต๊าท Ajenti
service ajenti restart

5. ทดสอบเรียกใช้งาน Ajenti
http://IP_Address:8000/

ตรวจสอบ Bandwidth ระบบเครือข่ายด้วย iperf

iperf เป็นทูลใช้ในการตรวจสอบปริมาณการรับและการส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย (Bandwidth) ทำงานผ่านโปรโตคอล TCP และ UDP โดยการใช้งานผ่านบรรทัดคำสั่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแบนด์วิดท์ในระบบเครือข่ายได้ทั้งฝั่งเครื่องแม่ข่าย และฝั่งเครื่องลูกข่าย โดยที่ iperf สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Linux, Windows และ BSD

ฝั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Linux Server)
1. ติดตั้งแพ็กเกจ iperf ด้วยคำสั่ง yum
- CentOS / RHEL
[root@sysadmin ~]# yum install -y iperf

Rdesktop โปรแกรมทำ Remote Desktop จาก Linux สู่ Windows

หลายท่านคงเคยใช้โปรแกรม Remote Desktop จาก Windows to Windows กันไปแล้ว วันนี้ ขอแนะนำโปรแกรม Remote Desktop จาก Linux to Windows บ้างโปรแกรมที่ว่านี้ชื่อว่า Rdesktop ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการรีโม๊ตจากระบบลีนุกซืไปควบคุมระบบ Window ทั้งที่เป็น Windows Client และ Windows Server โดย Rdesktop มีลิขสิทธิ์แบบ Open Source สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี นับเป็นบริการสำหรับทำ Windows Terminal Server ที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่ง

รู้จักโปรแกรมใช้ทำ Mail Server องค์กร

ปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ทำ Mail Server องค์กรมีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร การที่จะเลือกทูลตัวใดมาใช้งานต้องดูที่ความสามารถ ราคา ความง่ายในการใช้งาน และการสนับสนุนหลังการขาย ทั้งนี้โปรแกรมมีให้เลือกทั้งฝั่ง Open Source และเชิงการค้า (Commercial mail server) หากเลือกเป็น open source mail ผู้ดูแลระบบต้องศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคเอง แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปเนื่องจากมีสอนในเว็บไซต์มากมาย

Zarafa mail server ใช้ทดแทน MS Exchange

Zarafa เป็นระบบเมล์ที่น่าใช้งานมากตัวหนึ่งสามารถใช้ทดแทน MS Exchange server ได้เลยทีเดียว ใช้งานทุกอย่างผ่านทางเว็บไซต์ กล่าวได้ว่าหน้าตาคล้าย Outlook web access มาก ทำให้ไม่ต้องปรับ user มากมาย (ไม่เหนื่อย admin) เข้าใช้งานโดยการพิมพ์ http://IP_or_Domain/webaccess/
** ดูหน้าตาที่แนบมา

Zarafa ความสามารถใกล้เคียงกับ Zimbra, scalix, open-x-change, SOGo, Tine, Citadel/UX สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง CentOS,RHEL, SuSE Ubuntu, Debian

PacketFence ระบบ NAC Server ฟรีน่าใช้งาน

PacketFence ระบบ NAC Server ฟรีน่าใช้งาน

NAC = Network Access Control ระบบที่ทำให้ท่านสามารถควบคุมเครื่องลูกข่ายได้แบบเบ็ดเสร็จ ท่านใด้ไม่เข้าใจเรื่องของ NAC ลองค้นดูในเว้บนะครับ หากเป็น nac แบบ commercial ราคาเอาการทีเดียว

** ท่านที่มีพื้นลีนุกซ์มาก่อนไม่ยากในการติดตั้งเลย สามารถติดตั้งตั้งได้บน CentOS และ Ubuntu**

Subscribe to