ทดสอบแล็ปติดตั้ง Zimbra Mail บน CentOS 6.5 ผ่านไปได้ด้วยดี

ทดสอบแล็ปติดตั้ง Zimbra Mail บน CentOS ผ่านไปได้ด้วยดี

แล้วจะนำมาเขียนบทความให้อ่านกันนะครับ

การติดตั้ง KDE Desktop บน CentOS 6.5

KDE ย่อมาจาก K Desktop Environment เป็นระบบเดสก์ท็อปหรือ X Windows ที่นิยมใช้งานบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) คล้ายกับเดสก์ท็อประบบ Windows ทำให้ง่ายแก่การใช้งาน ปกติในกรณีเลือกติดตั้งเดสก์ท็อปดีฟอลต์ของ CentOS จะเป็น GNOME ดังนั้นหากผู้ดูแลระบบต้องการติดตั้ง KDE ก็สามารถทำได้เช่นกัน

การติดตั้ง MariaDB ทดแทน MySQL บน CentOS 6.5 (ตอนที่ 2)

การติดตั้ง MariaDB ทดแทน MySQL (ตอนที่ 2)
LBAS Test : ทดสอบติดตั้งบน CentOS 6.5 + MariaDB 5.5
>> บทความต่อเนื่องจาก การติดตั้ง MariaDB ทดแทน MySQL (ตอนที่ 1)

การกำหนดความปลอดภัยของ MariaDB
หลังการติดตั้ง MariaDB จะไม่มีรหัสผ่านของ root ซึ่งสุ่มเสี่ยงความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสามารถทำการกำหนดรหัสผ่านหลังการติดตั้ง โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

Roundcube ระบบเว็บเบสอีเมล์ฟรีอีกตัวที่น่าใช้งาน

Roundcube ระบบเว็บเบสอีเมล์ฟรีอีกตัวที่น่าใช้งาน เบื้องหลังพัฒนาด้วยภาษา PHP ร่วมกับ AJAX สามารถเก็บข้อมูลเมล์ลงฐานข้อมูล MySQL หรือ PostgreSQL หรือ SQLite เป็นเว็บเมล์ที่ทำงานด้วยโปรโตคอล IMAP ในระยะหลังๆ ผู้ให้บริการ Web Hosting มักติดตั้งเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแทน SquirrelMail เนื่องจาก Roundcube มี user interface สวยน่าใช้งาน

การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบ (SysAdmin Development tools) บน CentOS

การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบ (SysAdmin Development tools) บน CentOS Linux สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง groupinstall ดังนี้

[root@det ~]# yum -y groupinstall "Development Tools"

Install 45 Package(s)

การติดตั้ง Text Mode Setup Utility บน CentOS 6.5

ในการควบคุมระบบผู้ดูแลระบบในอดีตนิยมใช้งานผ่านคำสั่ง setup (Text Mode Setup Utility) เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ อาทิ IP Address, Gateway, DNS, Firewall, Time, Keyboard โดยคำสั่งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หากติดตั้ง CentOS แบบ Minimal ผู้ดูแลระบบต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติม โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบเรียนใช้งานคำสั่ง setup
[root@longkong ~]# setup
-bash: setup: command not found

การตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรเครือข่ายด้วย Munin บน CentOS 6.5

Munin เป็นทูลประเภท network monitoring ใช้ในการตรวจสอบการใช้งานทรัพยากรบนระบบเครือข่ายว่าใช้งานไปขนาดไหน เต็มประสิทธิภาพไหม ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ทิศทางการใช้งานทรัพยากรด้านเครือข่ายได้เช่นกัน ทั้งนี้ Munin สามารถสรุปรายงานเป็บแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ทำให้งานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://munin-monitoring.org

* Munin เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี **

Subscribe to