การอัปเดทแพ็กเกจบน Ubuntu Server

การอัปเดทแพ็กเกจบน Ubuntu Server สามารถสั่งด้วยคำสั่ง

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

หรือหากต้องการสั่งครั้งเดียวก็ให้พิมพ์เป็น
sudo apt-get update && upgrade
หรือ
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

รายชื่ออุปกรณ์บน Linux

รายชื่ออุปกรณ์บน Linux

/dev/null > The null device. Use this device to redirect to nothing

/dev/zero > A device that can be used to generate zeros. This can be useful when creating large empty files

/dev/ttyS0 > The first serial port

/dev/lp0 > The first legacy LPT printer port

/dev/hda >The master IDE device on IDE interface 0 (typical ly your hard drive)

/dev/hdb > The slave IDE device on IDE interface 0 (not always in use)

/dev/hdc > The master device on IDE interface 1 (typically your optical drive)

การติดตั้ง X Windows บน CentOS 6.5

สำหรับท่านที่ใช้งาน CentOS แบบ Text Mode อยู่มีความต้องการติดตั้งหน้าต่าง X Windows บน CentOS สามารถติดแพ็กเกจเหล่านี้

[root@sysadmin ~]# yum groupinstall "Desktop" "Desktop Platform" "X Window System" "Fonts" "Graphical Administration Tools" "Internet Browser" -y

การปิดระบบลีนุกซ์

รูปแบบ
/sbin/shutdown [-t sec] [-arkhncfFHP] time [warning-message]
คำอธิบาย
-h - halt or power off after shutdown
-r - reboot after shutdown
-k - Don't really shutdown; only send the warning message to everybody

ปิดระบบ (Shutdown System)
shutdown -h now
shutdown -h 0
halt
poweroff
init 0

รีสต๊าทระบบ (Restart System)
shutdown -r now
shutdown -r 0
reboot
restart
init 6

ในกรณีที่ต้องการตั้งเวลในการปิดระบบให้สั่งโดยใช้รูปแบบดังนี้

shutdown -h time "message"

การแปลงไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ wav

การแปลงไฟล์ mp3 เป็นไฟล์ wav ให้ทำการติดตั้งแพ็กเกจดังนี้

- CentOS, RHEL, Fedora
[root@sysadmin ~]# yum install mpg321

- Ubuntu, Debian
[root@sysadmin ~]# sudo apt-get install mpg321

หลังจากติดตั้งแพ็กเกจเสร็จแล้วสามารถแปลงไฟล์ด้วยรูปแบบดังนี้
[root@sysadmin ~]# mpg321 -w filename.wav filename.mp3
[root@sysadmin ~]# mpg321 -w cms.wav cms.mp3

แนวโน้มการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network OS)

ระบบปฏิบัติการเครือข่ายหรือ Network Operating System มีให้เลือกใช้งานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นระบบ Unix, Windows Server, Linux Server, MAC OS X หรือ BSD Server โดยบทความนี้ขอแนะนำแนวโน้มการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย NOS วิเคราะห์ข้อมูลโดย W3Techs ระบบปฏิบัติการค่าย Unix ได้รับความนิยม 66.8% ในขณะที่ระบบ Windows ได้รับความนิยม 33.3% (ข้อมูลวันที่ 6 ธันวาคม 2556)

เปลี่ยนรูปแบบการแสดงไฟล์ล็อกซ์ด้วย GoAccess

GoAccess เป็นทูลโอเพ่นซอร์ส สำหรับวิเคราะห์ไฟล์ล็อกซ์แบบ Real-time ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ของเซิร์ฟได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Output) ได้อย่างอิสระ

การสำรองฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง Terminal

การสำรองฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง Terminal ให้ใช้คำสั่งดังนี้

การสำรองฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL backup)
# mkdir /database
# mysqldump -u root -pรหัสผ่าน --opt sysadmindb --lock-all-tables --add-drop-table --routines > /database/sysadmindb.sql

การกู้คืนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL restore)
# mysql -u root -pรหัสผ่าน sysadmindb < /database/sysadmindb.sql

การตรวจสอบแพ็กเกจ MySQL

การตรวจสอบแพ็กเกจ MySQL ให้ใช้คำสั่งดังนี้

[root@sysadmin ~]# yum list installed | grep "^mysql"
mysql.i686 5.1.71-1.el6 @base
mysql-libs.i686 5.1.71-1.el6 @base
mysql-server.i686 5.1.71-1.el6 @base

[root@sysadmin ~]# rpm -qa | grep mysql
php-mysql-5.3.3-27.el6_5.i686
mysql-5.1.71-1.el6.i686
rsyslog-mysql-5.8.10-8.el6.i686
mysql-libs-5.1.71-1.el6.i686
mysql-server-5.1.71-1.el6.i686

การอัปเดทและอัปเกรดแพ็กเกจบน CentOS Linux

การอัปเดทและอัปเกรดแพ็กเกจบน CentOS Linux ให้ใช้คำสั่งดังนี้
yum update && yum upgrade
หรือ
yum -y update && yum -y upgrade

กรณีต้องการตรวจสอบว่าจะอัปเดทแพ็กเกจไหนดี (เลือกแพ็กเกจติดตั้ง) ให้ใช้คำสั่ง
yum check-update

กรณีต้องการติดตั้งบางแพ็กเกจให้ใช้คำสั่ง
yum update package_name
เช่น
yum update mc
yum update php

Subscribe to