การติดตั้งและใช้งาน VMware Workstation (ตอนที่ 2)

จากตอนที่ 1 ได้พูดถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation คิดว่าผู้อ่านคงได้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งใช้งานกันแล้ว ตอนนี้เป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมและการสร้าง Guest OS อาทิ ระบบ Linux Server, ระบบ Windows Server ที่ต้องการทดสอบใช้งานลงไป

 

การเรียกใช้งาน VMware Workstation

1. ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน VMware Workstation บนเดสก์ท็อป

การติดตั้งและใช้งาน Oracle VirtualBox (ตอนที่ 2) - สร้าง Guest OS บน Oracle VirtualBox

>> การสร้าง Guest OS บน Oracle VirtualBox ต่อจากบทความการติดตั้ง Oracle VirtualBox (ตอนที่ 1)

* ในที่นี้ทดสอบติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS Linux 6.3 64 bits แบบ Minimal จาก Images File (CentOS-6.3-x86_64-minimal.iso) โปรแกรม Oracle VirtualBox สามารถติดตั้งโปรแกรม Guest OS ได้อย่างหลายหลาย ทั้ง Windows, Linux, BSD, Mac OS X อาทิ เช่น

การติดตั้งและใช้งาน Oracle VirtualBox (ตอนที่ 1)

>> รู้จัก Oracle VirtualBox Oracle VirtualBox เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลซ์เซชั่นใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการรอง Guest OS ลงบนระบบปฏิบัติการหลัก Host OS ในอดีตมีชื่อว่า Sun VirtualBox ภายหลังจากบริษัทออราเคิลไปเทคโอเวอร์ซันจึงทำการเปลี่ยนคำนำหน้า VirtualBox นับเป็นโปรแกรมเวอร์ชวลไซต์เซชั่นที่น่าใช้งานมาก เนื่องจากกินทรัพยากรระบบน้อยกว่า VMWare Workstation แถมยังฟรีด้วย เหมาะอย่างยิ่งในการนำมาทำเป็น LABs ทดสอบระบบเครือข่าย สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Windows, Linux, FreeBSD และ MacOS

ขั้นตอนการติดตั้ง Oracle VirtualBox

Subscribe to