เชลสคริปต์ตรวจสอบความเร็ว Internet

เชลสคริปต์ตรวจสอบความเร็ว Internet

ขั้นตอนการใช้งาน
1. ทำการดาวน์โหลดสคริปต์
cd /tmp
wget https://www.dropbox.com/s/oxr2ngvs88uihmr/net_speed.sh

2. ปรับให้สามารถคอมไพล์ไฟล์ได้
chmod a+x net_speed.sh

3. ทดสอบสั่งรันสคริปต์
รูปแบบ
./net_speed.sh อินเตอร์เฟสที่ต้องการตรวจสอบ เช่น

./net_speed.sh eth0

--
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
http://www.sysadmin.in.th
December 02, 2013

ตรวจสอบว่า Apache โหลดโมดูลอะไรบ้าง

ตรวจสอบว่า Apache โหลดโมดูลอะไรบ้างให้ใช้คำสั่ง httpd โดยเติมออปชั่น -M ลงไป

การติดตั้ง SNMP บน CentOS 6.4

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ติดตั้งแพ็กเกจ snmp ด้วยคำสั่ง yum
[root@sysadmin ~]# yum install net-snmp net-snmp-utils -y

2. เพิ่มคอนฟิก
[root@sysadmin ~]# echo rocommunity SECRET_NAME > /etc/snmp/snmpd.conf

3. สั่งสต๊าท SNMP พร้อมกำหนเให้ทำงานตอนบู๊ตเครื่อง
[root@sysadmin ~]# service snmpd restart
[root@sysadmin ~]# chkconfig snmpd on

Apache Hadoop โครงการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ค่ายอาปาเช่

Hadoop เป็นทูลฟรีหรับทำระบบ Distributed File System (HDFS) สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data สามารถขยายความสามารถได้ไม่จำกัด ปัจจุบันมีหน่วยงานขนาดใหญ่ให้การสนับสนุนจำนวนมาก อาทิ Facebook, Twitter, Microsoft, Google,Citrix, Yahoo, HP, IBM, Huawei นับเป็นทูลที่น่าศึกษา น่าเรียนรู้ เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทำให้เราได้สัมผัสกับคำว่า Big Data ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hadoop.apache.org

Cloudmin ทูลเสริมของ Webmin ใช้บริหารจัดการระบบเสมือนจริงฟรีน่าใช้งาน

Cloudmin เป็น UI ใช้บริหารจัดการระบบเสมือนจริงหรือ Virtual System พัฒนาเสริมใน Webmin สามารถใช้จัดการได้ทั้ง Xen, KVM และ OpenVZ ผู้ดูแลระบบสามารถทำการสร้าง ติดตั้งแพ็กเกจ แก้ไข เปิดและปิดระบบ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง CentOS, RHEL, Ubuntu, Debian และ FreeBSD เหมาะสำหรับนำมาติดตั้งเพื่อบริหารโฮสต์ติ้งแบบ VPS เพื่อให้ลูกค้า หรือใช้งานในองค์กร อีกทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การบริการรูปแบบ cloud computing

ตรวจสอบหมายเลข IP Address จริงผ่านทาง Linux Command

ผู้ดูแลระบบที่ใช้งานระบบ Linux อยู่สามารถตรวจสอบหมายเลข IP Address จริงหรือ External IP Address สามารถตรวจสอบด้วยคำสั่งดังนี้

[root@det ~]# curl ifconfig.me
101.108.xxx.132

[root@det ~]# wget -qO- ifconfig.me/ip
101.108.xxx.132

หลังจากได้หมายเลขของ Router/Gateway แล้วสามารถเปิดเบราเซอร์ทดสอบเข้าใช้งานดู

Subscribe to