JuJu

Juju

Juju เป็นทูลในการจัดการแพ็กเกจบนกลุ่มเมฆ (Deploy service) หากมองง่ายๆ คล้ายกับคำสั่ง yum บน Red Hat, CentOS หรือคำสั่ง apt-get บน Debian/Ubuntu โดยที่ Juju มีความสามารถทั้งติดตั้ง(Install) ปรับแต่ง (Configuration service) และจัดการบริการต่างๆ (manage) ได้อัตโนมัติ ทั้งนี้ Juju ยังรองรับทั้ง AWS, HP Cloud, OpenStack และ Azure รวมทั้งรองรับการทำงานบน MAAS - Metal as a Service ที่ใช้บน Ubuntu Cloud โดยเฉพาะ แหล่งแพ็กเกจที่ Juju ไปดึงมาอยู่ที่ Charm เปรียบเสมือนเวตมนต์ (ชุดคำสั่งในการติดตั้งและปรับแต่งในการติดตั้งแพ็กเกจแบบอัตโนมัติ ใช้เวลาไม่กี่วินาที)

Tags: 
MAAS, Juiu, VirtualBox

วิธีการติดตั้ง MAAS และ Juju บน VirtualBox ดูรายละเอียดได้ที่
http://marcoceppi.com/2012/05/juju-maas-virtualbox/