linux command

รูปแบบคำสั่ง netstat
Proto Local Address Foreign Address State

tar, linux command

TAR เป็นคำสั่งในการบีบอัดไฟล์บนระบบลีนุกซ์ มีวิธีการใช้งานดังนี้

รูปแบบ
tar [option] ชื่อไฟล์.นามสกุล ไฟล์หรือไดเร็กทอรี่ที่ต้องการ

การบีบอัดไฟล์ด้วย TAR
tar cvf sysadmin.tar /dir
tar zcvf sysadmin.tar.gz
tar jcvf sysadmin.tar.bz2

การแตกไฟล์ด้วย TAR
tar xvf sysadmin.tar
tar zxvf sysadmin.tar.gz
tar jxvf sysadmin.tat.bz2