เว็บตรวจสอบพายุแบบ Real-time

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “ปาบึก” (PABUK)" ลงวันที่ 02 มกราคม 2562
https://www.tmd.go.th/list_warning.php

==========================================
เว็บตรวจสอบพายุแบบ Real-time สามารถดูได้ที่เว็บไซต์เหล่านี้
1) ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.metalarm.tmd.go.th/monitor/typhoon