การปรับแต่ง Host name

การปรับแต่ง Host name บน CentOS Linux พิมพ์คำสั่ง
[root@logs ~]# nmtui-hostname
แก้ไขชื่อเครื่องที่ต้องการ

การปรับแต่งอนเตอร์เฟสการ์ด
[root@logs ~]# nmtui-edit

การเปิด-ปิดใช้งานอินเตอร์เฟสการ์ด
[root@logs ~]# nmtui-connect

การตรวจสอบอินเตอร์เฟสการ์ด
ip a
ip a | grep inet
ifconfig enp0s3
ifconfig enp0s8