การติดตั้ง RHEL8

การติดตั้ง RHEL8

ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้ที่เว็บไซต์

https://developers.redhat.com/rhel8/getrhel8/

2. ทำการเขียนแผ่นติดตั้ง กำหนด BIOS ให้บู๊ตจะแผ่น DVD เสร็จแล้วทำการบู๊ตเข้าระบบ
* กรณีติดตั้งผ่านทางโปรแกรม Virtualization (VirtualBox, VMWare) สามารถติดตั้งผ่านทางอิมเมจไฟล์ (rhel-8.0-beta-1-x86_64-dvd.iso)