การเรียกใช้งาน USB Drive บน Guest OS ที่ใช้ VirtualBox

การเรียกใช้งาน USB Drive บน Guest OS ที่ใช้ VirtualBox

1. คลิกขวาที่ Guest OS > Settings

2. คลิกเลือกที่ USB
[/] Enable USB Controller เลือกเวอ์ชั่น usb ที่ใช้งาน
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Add USB ที่ใช้งานอยู่

3. แสดง USB ที่เลือก

Subscribe to RSS - การเรียกใช้งาน USB Drive บน Guest OS ที่ใช้ VirtualBox