การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด สามารถใช้คำสั่งดังนี้

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น eth0
ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น enp0s3
ip addr show enp0s3 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น docker0
ip addr show docker0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

Subscribe to RSS - การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด