การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows

การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows

การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows

ในการกำหนดพาทให้สามารถเรียกคำสั่งต่างๆ จากทุกที่ทางบรรทัดคำสั่ง สามารถกำหนดง่ายๆ ดังนี้

1. กด Start > พิมพ์คำว่า path [enter]

2. ระบบแสดงหน้าต่าง Environment Variables เพื่อใช้สำหรับกำหนดพาทขึ้นมา

3. ให้เลือกว่ากำหนดพาทอย่างไร
User variables for user_name > ใช้งานเฉพาะ user ที่ใช้งานอยู่
System variables > ใช้งานทุก user ที่มีในระบบ

4. คลิกที่ Path > Edit

5. คลิกปุ่ม New

Subscribe to RSS - การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows