ตรวจสอบการใช้งาน RAM ของโปรเซสด้วย ps_mem

ตรวจสอบการใช้งาน RAM ของโปรเซสด้วย ps_mem

ตรวจสอบการใช้งาน RAM ของโปรเซสด้วย ps_mem

ก่อนอื่นให้ทำการติดตั้งแพ็กเกจ ps_mem

[root@logs01 ~]# yum install -y ps_mem

ทดสอบใช้งาน
[root@logs01 ~]# ps_mem
Private + Shared = RAM used Program

Subscribe to RSS - ตรวจสอบการใช้งาน RAM ของโปรเซสด้วย ps_mem