การเปลี่ยน Linux Policy

การเปลี่ยน Linux Policy

การเปลี่ยน Linux Policy
1. เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/selinux/config
# vi /etc/selinux/config

2. ทำการแก้ไขบรรทรร SELINUX เปลี่ยนจาก enforcing เป็น disabled

Subscribe to RSS - การเปลี่ยน Linux Policy