ปิด Firewall บนระบบ Linux

ปิด Firewall บนระบบ Linux

ปิด Firewall บนระบบ Linux

การปิด Firewall บนระบบ Linux ให้ใช้คำสั่งดังนี้

[root@cloud01 ~]# service iptables stop
[root@cloud01 ~]# service ip6tables stop

หากต้องการปิดไม่ให้ start ตอนบู๊ตระบบ
[root@cloud01 ~]# chkconfog iptables off
[root@cloud01 ~]# chkconfog ip6tables off

ตรวจสอบ
[root@cloud01 ~]# chkconfog –list iptables
[root@cloud01 ~]# chkconfog –list ip6tables

Subscribe to RSS - ปิด Firewall บนระบบ Linux