Virtualization

โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่

Virtualization

โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่ โดย VirtualBox ยังมีผู้ใช้งานอันดับต้นๆที่ถูกเลือกใช้งาน ในขณะเดียวกัน Microsoft Azure (Hyper-V) เริ่มขึ้นเป็นผู้นำด้านนี้นำหน้า vmware
Source: Gartner (August 2016)
Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gartner.com/doc/reprints?ct=160707&id=1-3B9FAM0&st=sb

การติดตั้งและใช้งาน VMware Workstation (ตอนที่ 2)

VMware,Virtualization

จากตอนที่ 1 ได้พูดถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation คิกว่าผู้อ่านคงได้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งใช้งานกันแล้ว ตอนนี้เป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมและการสร้าง Guest OS อาทิ ระบบ Linux Server, ระบบ Windows Server ที่ต้องการทดสอบใช้งานลงไป

การเรียกใช้งาน VMware Workstation

1. ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน VMware Workstation บนเดสก์ท็อป

การติดตั้งและใช้งาน VMware Workstation (ตอนที่ 1)

VMware, Virtualization

VMware Workstation นับเป็นโปรแกรมเวอร์ชวลไลเซชั่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ มีเวอร์ชั่นให้เลือกทั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์และเดสก์ท็อป

Subscribe to RSS - Virtualization