รู้จัก Cloud Storage ฟรี

รู้จัก Cloud Storage ฟรี

Cloud Storage เป็นระบบพื้นที่เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านกลุ่มเมฆ หรือ Cloud Storage มากมายหลายรายด้วยกัน แถมให้พื้นที่เก็บข้อมูลกันมากมาย บางรายให้เป็น 50 GB เลยก็มี บางรายแถมพื้นที่พิเศษเมื่อซื้อ Smart Phone ค่ายตัวเอง แบบว่า Built-in เข้าไปในอุปกรณ์ค่ายตนเองหรือเป็นแพ็กเกจเสริมให้ลูกค้าเลือก