SysAdmin - Knowledge Center for IT Expert

Welcome to SysAdmin Knowledge based
การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร คงเป็นความไฝ่ฝันของหลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนินิตจบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้วเป็นสายงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ บางท่านอาจทำด้วยใจรัก บางท่านทำเพราะโชคชะตาพาไป บางท่านทำเพราะอยากจะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการดูแลระบบขององค์กรอยู่ดี การที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะรับพนักงานเข้าทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน และมีการพิจารณาอยู่หลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ
ความรู้เชิงลึก (Advanced System Admin Knowledge) สำหรับสมาชิกเว็บที่ได้รับสิทธิเข้าระบบเท่านั้น บุคคลทั่วไปจะมองไม่เห็น

---
SysAdmin Knowledge
30 September 2013


แพ็กเกจที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง CentOS

EPEL
- RHEL 7 / CentOS 7
yum install -y http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

strongSwan ระบบ IPsec-based VPN แบบโอเพ่นซอร์ส น่าใช้งาน

strongSwan ระบบ IPsec-based VPN แบบโอเพ่นซอร์ส น่าใช้งาน สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Android, Maemo, FreeBSD และ Mac OS X มีแอพบน Android ให้ใช้งานสำหรับเชื่อมจากเครื่องลูกข่ายเข้าระบบ

สอบสอบช่องโหว่ของระบบ 3 ทหารเสือ CMS (WordPress, Drupal, Joomla!) ที่ใช้งานแบบออนไลน์, Vulnerability Scanner

การตรวจสอบช่องโหว่ หรือรูรั่วของระบบเครือข่ายและแอพลิเคชั่นที่ติดตั้งใช้งานในองค์กรสามารถใช้ทูลได้หลายแนวทาง อาทิ เช่น การติดตั้งทูลไว้ตรวจสอบในเครือข่าย หรือใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ วันนี้ขอแนะนำเว็บให้บริการตรวจสอบช่องโหว่ สำหรับไว้ตรวจสอบช่องโหว่ระบบ CMS 3 ตัว การใช้งานโดยท่านระบุ URL ของเว็บในองค์กรของท่านที่ใช้ระบบ 3 ตัวนี้ลงไป แล้วคลิกตรวจสอบ
ลิงค์สำหรับตรวจสอบ
WordPress Scanner > http://hackertarget.com/wordpress-security-scan/

การติดตั้ง  Mini X Windows บน CentOS 7 (Xfce), X Windows, Xfce

สำหรับท่านที่ติดตั้ง CentOS 7 แบบ Minimal และต้องการติดตั้ง X Windows เพิ่มเติมโดย X Windows มีให้เลือกใช้งานหลายตัวอาทิ เช่น GNOME, KDE, TDE, Xfce, MATE, Cinnamon เป็นต้น โดยการติดตั้งให้เลือกติดตั้งเพียงตัวเดียวเท่านั้น
ในที่นี้ทดสอบติดตั้ง Xfce ซึ่งเป็นหน้าต่าง X Windows ที่มีขนาดเล็กกินทรัพยากรน้อย

การติดตั้งคำสั่ง ifconfig (CentOS 7 Minimal)

สำหรับท่านที่ใช้งาน CentOS 7 แบบ Minimal ระบบยังไม่ได้ติดตั้งคำสั่ง ifconfig
สามารถติดตั้งเพิ่มเติมด้วยคำสัง net-tools ดังนี้

[root@arnut ~]# yum install -y net-tools


ทดสอบเรียกใช้งานคำสั่ง ifconfig
ifconfig
ifconfig enp0s3
ifconfig enp0s3

การปรับให้ LAN Card ใบเดียวมีหลาย IP Address

ในการคอนฟิกระบบบางเคส มีข้อจำกัดในส่วนของ NIC หรือ LAN Card แนวทางนี้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเพิ่มหมายเลขไอพี เพิ่มเติมใน LAN Card ใบเดียวกัน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายบริการ ทั้งนี้ในการเลือกบริการใด รันที่หมายเลขไอพีใด ให้พิจารณาที่ความปลอดภัยของระบบเป็นหลัก

ตัวอย่างการกำหนดหลายไอพีบน LAN Card ใบเดียวกัน เช่น
Web Server IP : 192.168.1.2/24
FTP Server IP : 192.168.1.2/24
File Server IP : 172.16.10.1/25
Database IP: 10.10.100.1/25

การติดตั้ง OpenStack บน CentOS 7 Minimal, CentOS, OpenStack

ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต้น
Hardware: Machine with at least 2GB RAM, processors with hardware virtualization extensions, and at least one network adapter.

ชั้นตอนการติดตั้ง
** ก่อนอื่นให้ทำการติดตั้ง CentOS ก่อนสามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งแบบ Minimal ได้ที่ http://isoredirect.centos.org/centos/7/isos/x86_64/

Pages

Network Monitoring

Network Command

SysAdmin LINE

LINE ID: sys-ad-min-book