SysAdmin - Knowledge Center for IT Expert

Welcome to SysAdmin Knowledge based
การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร คงเป็นความไฝ่ฝันของหลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนินิตจบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้วเป็นสายงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ บางท่านอาจทำด้วยใจรัก บางท่านทำเพราะโชคชะตาพาไป บางท่านทำเพราะอยากจะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการดูแลระบบขององค์กรอยู่ดี การที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะรับพนักงานเข้าทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน และมีการพิจารณาอยู่หลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ
ความรู้เชิงลึก (Advanced System Admin Knowledge) สำหรับสมาชิกเว็บที่ได้รับสิทธิเข้าระบบเท่านั้น บุคคลทั่วไปจะมองไม่เห็น

---
SysAdmin Knowledge
30 September 2013


รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)

รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)
--เรียงตามตัวอักษร--

1. Adminbannok.com > http://mirror.adminbannok.com/centos/

2. Bangmod Hosting > http://mirrors.bangmodhosting.com/centos/

3. Best IDC > http://mirrors.bestthaihost.com/centos/

4. Hosting.in.th > http://mirrors.hosting.in.th/centos/

ในการตรวจสอบพื้นที่ว่างบน CentOS Linux สามารถใช้คำสั่งดังนี้

[root@sysadmin ~]# parted /dev/sda print free
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 32.2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
32.3kB 1049kB 1016kB Free Space
1 1049kB 525MB 524MB primary xfs boot
2 525MB 32.2GB 31.7GB primary lvm

การเปิด/ปิดการใช้งาน SELINUX

SELinux ย่อมาจาก Security-Enhanced Linux เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับระบบลีนุกซ์เวอร์ชั่นใหม่ๆ จริงๆ หากศึกษาลึกๆ SELinux เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยที่น่าใช้งานเช่นกัน ปัจจุบันผู้ใช้งานลีนุกซ์มันเจอปัญหาในการติดตั้งแพ็กเกจบางแพ็กเกจ จะไม่สามารถสั่งรันได้ ระบบแนะนำให้ปิดการใช้งานที่ SELinux แล้วค่อยมาหาวิธีป้องกันในภายหลัง

ตรวจสอบรายละเอียด
[root@sysadmin ~]# cat /etc/selinux/config

ลิงคดาวน์โหลด Chromium OS

ลิงคดาวน์โหลด Chromium OS

ลิงคดาวน์โหลด Chromium OS
‪#‎ChromiumOS‬ is an open-source project that aims to build an operating system that provides a fast, simple, and more secure computing experience for people who spend most of their time on the web.
http://chromium.arnoldthebat.co.uk/index.php?dir=special%2F
http://arnoldthebat.co.uk/wordpress/chromium-os/

IPFire

IPFire เป็นระบบลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์แพ็กเกจใช้ในการทำเราเตอร์และไฟร์วอลล์ บริหารจัดการระบบผ่านทางหน้าเว็บไซต์พัฒนามาจาก Linux From Scratch หน้าต่างการใช้งานโดยรวมจะคล้ายกับ Endian firewall ซึ่งเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์แพ็กเกจยอดนิยมที่พัฒนามาจาก IPCop อีกที โดยที่ IPFire เน้นพัฒนาเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อควบคุมระบบเครือข่ายองค์กร มีลิขสิทธิ์แบบ Open Source ผู้ใช้งานสามารถนำมาติดตั้งใช้งานได้ฟรี

Rsyslog, Logs Server

Sending Messages to a Remote Syslog Server
http://www.rsyslog.com/sending-messages-to-a-remote-syslog-server/

Configuring rsyslog to follow a regular file
https://logentries.com/doc/rsyslog/

Syslogd
https://logentries.com/doc/rsyslog/

การติดตั้ง Monitorix บน CentOS 7

Monitorix เป็นทูลสำหรับเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring) ขนาดเล็กความสามารถสูง สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งระบบ Linux และ Unix Server มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ่นซอร์ส ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

Pages

Network Monitoring

Network Command

SysAdmin LINE

LINE ID: sys-ad-min-book