การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด

การตรวจสอบหมายเลข IP และ MAC Address ของอินเตอร์เฟสการ์ด สามารถใช้คำสั่งดังนี้

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น eth0
ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น enp0s3
ip addr show enp0s3 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

- กรณีอินเตอร์เฟสเป็น docker0
ip addr show docker0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's/\/.*$//'

20 ทูลในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring)

20 ทูลในการเฝ้าระวังระบบเครือข่าย (Network Monitoring)

1. Microsoft Network Monitor > https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865

2. Nagios > https://www.nagios.org/downloads/

3. OpenNMS > http://www.opennms.org

4. Advanced IP Scanner > http://www.advanced-ip-scanner.com

เว็บสแกนค้นหาอุปกรณ์และช่องโหว่ Internet of Things

เว็บสแกนค้นหาอุปกรณ์และช่องโหว่ Internet of Things

เว็บสแกนค้นหาอุปกรณ์และช่องโหว่ Internet of Things
http://iotscanner.bullguard.com/

Windows Network Command

Windows Network Command
-------------------------
Arp > ตรวจสอบหมายเลข MAC Address

Finger > ตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งาน

Hostname > ตรวจสอบชื่อเครื่อง

Ipconfig > ตรวจสอบรายละเอียดไอพีแอดเดรส (บนลีนุกซ์ใช้ ipconfig , ip addr)

Pathping > แกะรอยการปิง

Ping > ตรวจสอบโฮสต์ปลายทาง

Nbtstat

Net > ตรวจสอบรายละเอียดเครื่องลูกข่ายในเครือข่าย

Netstat > ตรวจสอบสถิติ

Nslookup > ตรวจสอบดีเอ็นเอส

Route > ตรวจสอบตารางเร้าท์ติ้ง
Tracert and Traceroute > แกะรอยเครือข่าย

การปิดการใช้งานระบบ Windows ผ่านบรรทัดคำสั่ง

Restart Windows

ในการปิดการใช้งานระบบ Windows ผ่านบรรทัดคำสั่งสามารถสั่งได้ดังนี้

1. คลิกที่ Start > พิมพ์คำสั่งที่ต้องการใช้งานดังนี้

- การชัตดาวน์ระบบ (Shut Down) : shutdown /s /t 0

- การรีสต๊าทระบบ (Restart) : shutdown /r /t 0

- การรีสต๊าทเพื่อเข้าหน้าต่างออปชั่น(Restart Into Startup Options) : shutdown /r /o

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS