เปรียบเทียบ OpenNode กับ Promox VE

OpenNode,Promox VE

- Promox พัฒนามาจาก Debian Linux
- OpenNode พัฒนามาจาก CentOS Linux
- ทั้งสองตัวใช้ KVM และ OpenVZ
- เทมเพลต OSและApps ของ Promox จะมีมากกว่าเพราะเกิดมาก่อน แต่ระยะหลังของ OpenNode ก็น่าใช้งานเช่นกัน
- Promox หลังการติดตั้งสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเว็บเบสเลย (ทำให้คนที่ไม่ถนัด command เลือกตัวนี้กัน)
- OpenNode ต้องใช้งานผ่านเมนูหน้าต่างคอนโซล OpenNode TUI สามารถติดตั้ง OpenVZ หรือ virt-manager ไปบริหารแทนที่ได้ (หรือจะบริหารผ่านทาง openNode TUI เลยก็ได้)

ไฟล์ต้นฉบับ CentOS-Base.repo ของ CentOS 6.4

CentOS-Base.repo, CentOS

# CentOS-Base.repo
#
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client. You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
#
#

ปิดระบบและรีสต๊าท Linux

Shutdown System
[root@cloud01 ~]# shutdown -h now
[root@cloud01 ~]# halt
[root@cloud01 ~]# poweroff
[root@cloud01 ~]# init 0

Restart System
[root@cloud01 ~]# shutdown -r now
[root@cloud01 ~]# reboot
[root@cloud01 ~]# restart
[root@cloud01 ~]# init 6

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS