โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่

Virtualization

โลกของ Virtualization. 86% เซิร์ฟเวอร์ยังใช้ซีพียูตระกูล x86 อยู่ โดย VirtualBox ยังมีผู้ใช้งานอันดับต้นๆที่ถูกเลือกใช้งาน ในขณะเดียวกัน Microsoft Azure (Hyper-V) เริ่มขึ้นเป็นผู้นำด้านนี้นำหน้า vmware
Source: Gartner (August 2016)
Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gartner.com/doc/reprints?ct=160707&id=1-3B9FAM0&st=sb

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mirror-status.centos.org

ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal

ลิงค์ดาวน์โหลด Debian Linux แบบ Minimal
Network install from a minimal CD
netinst CD image (generally 150-300 MB, varies by architecture)

https://www.debian.org/CD/netinst/

Tags: 

ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งบน Raspberry Pi

Raspberry Pi OS

ระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งบน Raspberry Pi

1. Raspbian – Debian release for Raspberry Pi (https://www.raspbian.org)
Raspbian is a free operating system based on Debian optimized for the Raspberry Pi hardware. An operating system is the set of basic programs and utilities that make your Raspberry Pi run. However, Raspbian provides more than a pure OS: it comes with over 35,000 packages, pre-compiled software bundled in a nice format for easy installation on your Raspberry Pi.

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

ตัวอย่าง โค้ด Scan Port เครือข่ายด้วยภาษา PHP

<form method="post" >
ป้อน Domain/IP:
<input type="text" name="domain" />
<input type="submit" value="Scan โลด" />
</form>
<br />

<?php
if(!empty($_POST['domain'])) {
// ระบุพอร์ตที่ต้องการสะแกนตรวจสอบ
$ports = array(21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 1433, 3306);

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS