การติดตั้งและใช้งาน Oracle VirtualBox (ตอนที่ 1)

VirtualBox,Virtuallization

>> รู้จัก Oracle VirtualBox

Oracle VirtualBox เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชวลไลซ์เซชั่นใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการรอง Guest OS ลงบนระบบปฏิบัติการหลัก Host OS ในอดีตมีชื่อว่า Sun VirtualBox ภายหลังจากบริษัทออราเคิลไปเทคโอเวอร์ซันจึงทำการเปลี่ยนคำนำหน้า VirtualBox นับเป็นโปรแกรมเวอร์ชวลไซต์เซชั่นที่น่าใช้งานมาก เนื่องจากกินทรัพยากรระบบน้อยกว่า VMWare Workstation แถมยังฟรีด้วย เหมาะอย่างยิ่งในการนำมาทำเป็น LABs ทดสอบระบบเครือข่าย สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Windows, Linux, FreeBSD และ MacOS

การติดตั้งและใช้งาน VMware Workstation (ตอนที่ 2)

VMware,Virtualization

จากตอนที่ 1 ได้พูดถึงขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation คิกว่าผู้อ่านคงได้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งใช้งานกันแล้ว ตอนนี้เป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรมและการสร้าง Guest OS อาทิ ระบบ Linux Server, ระบบ Windows Server ที่ต้องการทดสอบใช้งานลงไป

การเรียกใช้งาน VMware Workstation

1. ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน VMware Workstation บนเดสก์ท็อป

การติดตั้งและใช้งาน VMware Workstation (ตอนที่ 1)

VMware, Virtualization

VMware Workstation นับเป็นโปรแกรมเวอร์ชวลไลเซชั่นที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ มีเวอร์ชั่นให้เลือกทั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์และเดสก์ท็อป

การเพิ่ม IP Address บน CentOS

ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องการ เพิ่มเติม IP Address บนลีนุกซ์สามารถเพิ่มโดยตรงโดยใช้คำสั่ง

[root@cloud01 ~]# ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up
[root@cloud01 ~]# ifconfig eth1 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 up
[root@cloud01 ~]# ifconfig eth0:1 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 up

เพิ่ม IP Address หลายไอพีบนอินเตอร์เฟสเดียวกัน
[root@cloud01 ~]# ifconfig eth0:1 192.168.1.5/24 up
[root@cloud01 ~]# ifconfig eth0:2 192.168.1.6/24 up

การเพิ่ม Routing บน CentOS

ในกรณีมี Router หลายตัวผู้ดูแลระบบสามารถระบุว่าต้องการให้ลูกข่ายออกทางอินเตอร์เฟสไหนโดยการเพิ่มเติมเราต์ติ้ง ดังนี้
# route add default gw 192.168.1.254 eth0
or
# route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1
or
# ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS