เปรียบเทียบ 4 ทหารเสือสำหรับเรียนรู้เรื่อง Cloud Computing 1.OpenStack 2. Eucalyptus 3.OpenNebula 4. CloudStack

เปรียบเทียบ 4 ทหารเสือสำหรับเรียนรู้เรื่อง Cloud Computing 1.OpenStack 2. Eucalyptus  3.OpenNebula 4. CloudStack

เปรียบเทียบ 4 ทหารเสือสำหรับเรียนรู้เรื่อง Cloud Computing 1.OpenStack 2. Eucalyptus 3.OpenNebula 4. CloudStack

สามารถดูกราฟเปรียบเทียมได้ที่ลิงค์ http://www.qyjohn.net/?p=2733

คู่มือติดตั้ง OpenStack (ฉบับภาษาไทย)

คู่มือติดตั้ง OpenStack (ฉบับภาษาไทย)

คู่มือติดตั้ง OpenStack (ฉบับภาษาไทย)
หากมีพื้นฐาน Linux ดีใช้เวลาติดตั้งไม่เกินชั่วโมงใช้งานได้เลย ติดตั้งโดยใช้ Shell Script ทดสอบโดยใช้ VirtualBox, Ubuntu Cloud กำหนดไอพีของโหนดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ได้ในคลาสเรียน ภายในประกอบด้วย
1. สถาปัตยกรรมของ OpenStack
2. โครงสร้างการติดตั้ง OpenStack - Controller Node, Network Node, Compute Node
3. แบบฟอร์มการกำหนดค่า IP ก่อนการติดตั้ง Controller Node, Network Node, Compute Node
4. ขั้นตอนการติดตั้ง OpenStack แบบ Step-by-Step
5. ลิงค์ศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม

บรรยากาศอบรม Cloud Computing with OpenStack (รุ่นพิเศษ) - 21 Sep 13

OpenStack, Ubuntu Cloud

บรรยากาศอบรม Cloud Computing with OpenStack (รุ่นพิเศษ) - 21 Sep 13
บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด
บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จำกัด
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
หจก.นครสวรรค์ อินเตอร์โฮม
กรมยุทธการทหารบก
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ที่ส่งผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที (System Admin/IT Manager) มาต่อยอดความรู้

ลิงค์ดาวน์โหลด Zabbix สำหรับ CentOS, Ubuntu

Zabbix for CentOS, Zabbix for Debian

ลิงค์ดาวน์โหลด Zabbix สำหรับ CentOS

CentOS > http://repo.zabbixzone.com/centos/

Debian, Ubuntu > http://repo.zabbixzone.com/debian/

OpenShift Origin ระบบบริหารจัดการ Cloud Computing ฟรีค่าย Red Hat

OpenShift Origin

OpenShift Origin ระบบบริหารจัดการ Cloud Computing ฟรีค่าย Red Hat เหมาพสำหรับท่านที่ต้องการบริหาร Hosting ในรูปแบบ Platform-as-a-Service (PaaS)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://openshift.github.io/

OpenShift Origin is the open source upstream of OpenShift, the next generation application hosting platform developed by Red Hat. Also known as Platform-as-a-Service, OpenShift takes care of infrastructure, middleware, and management so that you can focus on your app.

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS