การติดตั้ง Time Server บน CentOS 6.4

ntp, time server, CentOS

การติดตั้ง Time Server บน CentOS Linux
******************************
ขั้นตอน
1. ตรวจสอบก่อนเลยว่าแพ็กเกจ NTP ถูกติดตั้งหรือยัง
- CentOS
[root@logs ~]# rpm -q ntp
package ntp is not installed

2. หากยังไม่ติดตั้งให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
[root@logs ~]# yum install -y ntp

เปลี่ยนสีหน้าต่าง PuTTY แบบตามใจ SysAdmin

PuTTY, Linux

หลายท่านที่ดูแลระบบด้วย Linux Server หรือ BSD Server ที่ควบคุมระบบผ่านทางหน้าต่าง Console ไม่ว่าจะเป็น RedHat, Slackware, Debian, Ubuntu, FreeBSD ฯลฯ ล้วนใช้โปรแกรม PuTTY ในการควบคุมระบบทั้งนั้น เนื่องด้วย PuTTY เป็นโปรแกรมขนาดเล็กมีความสามารถสูง โดยปกติดหน้าต่างของ PuTTY จะมีพื้นหลังเป็นสีดำ และข้อความเป็นสีขาว แต่ผู้ดูแลระบบ (System Admin) สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังและสีข้อความได้ตามความชอบ


หน้าต่่างโปรแกรม PuTTY ก่อนการเปลี่ยน

Tags: 

คลิปบรรยายงาน OpenStack Summit ที่โปว์แลนด์ช่วง 15-18 เม.ย. ที่ผ่านมา

OpenStack Summit

คลิปบรรยายงาน OpenStack Summit ที่โปว์แลนด์ช่วง 15-18 เม.ย. ที่ผ่านมาจะทำให้เพื่อนๆ SysAdmin ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud Computing อีกมากทีเดียว

http://www.openstack.org/summit/portland-2013/session-videos/

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS