เว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ EPEL สำหรับติดตั้งแพ็กเกจเสริมบน CentOS, RHEL, Fedora

EPEL

เว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ EPEL สำหรับติดตั้งแพ็กเกจเสริมบนลีนุกซ์ CentOS, RHEL, Fedora

https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/

Tags: 

การติดตั้งแพ็กเกจ EPEL บน CentOS 7

CentOS, EPEL

การติดตั้งแพ็กเกจ EPEL บน CentOS 7

วิธีที่ 1 ติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
yum install epel-release -y

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาแล้วค่อยทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
cd /tmp
wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install epel-release-7.noarch.rpm

Tags: 

ลิงค์ดาวน์โหลด Oracle VirtualBox ทุกเวอร์ชั่น

VirtualBox.png

ลิงค์ดาวน์โหลด Oracle VirtualBox ทุกเวอร์ชั่น

http://download.virtualbox.org/virtualbox/

https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_4_3

Tags: 

ส่วนประกอบหน้าต่าง Hyper-V Manager (ตอนที่ 2)

Manager

ก่อนอื่นให้กลับไปอ่านบทความ การเปิดบริการเครื่องจักรกลเสมือน Hyper-V บน Windows 10 (ตอนที่ 1)

ทำการเรียกใช้งาน Hyper-V Manager ขึ้นมาก่อนโดยพิมพ์คำสั่ง virtmgmt.msc เพื่อเรียกใช้งาน Hyper-V Manager ที่ปุ่มค้นหา
หรือให้คลิกใช้งานได้ใน Control Panel > Administrative Tools > Hyper-V Manager

ส่วนประกอบหน้าต่าง Hyper-V Manager (แสดงตามหมายเลข)

หมายเลข 1 ชื่อแสดงเครื่อง Host OS เป็นระบบปฏิบัติการหลักที่ใช้งาน

การเปิดบริการเครื่องจักรกลเสมือน Hyper-V บน Windows 10 (ตอนที่ 1)

Hyper-V

Hyper-V เป็นโปรแกรมเครื่องจักรกลเสมือนหรือ Virtual Machine : VM ค่ายไมโครซอฟต์ จัดอยู่ในกลุ่ม hypervisor สามารถติดตั้งใช้งานบนระบบ x86-64. Microsoft Hyper-V เปิดตัวครั้งแรกเป็น Windows 8 Hyper-V โดยถูกนำมาแทนที่ Windows Virtual PC ที่ใช้รันบนระบบ Windows NT ในอดีต สามารถทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการลูก(Guest os)มากกว่าหนึ่งระบบปฏิบัติการหลัก (Host OS)


ภาพแสดงสถาปัตยากรรมของ Hyper-V
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Hyper-V

Tags: 

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS