SysAdmin - Knowledge Center for IT Expert

Welcome to SysAdmin Knowledge based
การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร คงเป็นความไฝ่ฝันของหลายๆ คนไม่ว่าจะเป็นนินิตจบใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายองค์กร จะว่าไปแล้วเป็นสายงานที่ท้าทายพอสมควร การทำงานจะทำเพื่อความชอบเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ บางท่านอาจทำด้วยใจรัก บางท่านทำเพราะโชคชะตาพาไป บางท่านทำเพราะอยากจะเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเอง ไม่ว่าท่านจะเดินเข้ามาในสายงานนี้ด้วยวิธีใด สุดท้ายก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณในการดูแลระบบขององค์กรอยู่ดี การที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะรับพนักงานเข้าทำงานในสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น จำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาทำงาน และมีการพิจารณาอยู่หลายๆ ส่วนด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม

หมายเหตุ
ความรู้เชิงลึก (Advanced System Admin Knowledge) สำหรับสมาชิกเว็บที่ได้รับสิทธิเข้าระบบเท่านั้น บุคคลทั่วไปจะมองไม่เห็น

---
SysAdmin Knowledge
30 September 2013


Pidora ระบบปฏิบัติค่าย Fedora สำหรับติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi

Pidora ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ค่าย Fedora สำหรับติดตั้งบนบอร์ด Raspberry Pi
ทั้งนี้ท่านที่ใช้ระบบ Red Hat, CentOS สามารถเรียนรู้ระบบได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติได้ที่เว็บไซต์ http://pidora.ca/

Tags: 
การกำหนดพาทบนระบบปฏิบัติการ Windows

ในการกำหนดพาทให้สามารถเรียกคำสั่งต่างๆ จากทุกที่ทางบรรทัดคำสั่ง สามารถกำหนดง่ายๆ ดังนี้

1. กด Start > พิมพ์คำว่า path [enter]

2. ระบบแสดงหน้าต่าง Environment Variables เพื่อใช้สำหรับกำหนดพาทขึ้นมา

3. ให้เลือกว่ากำหนดพาทอย่างไร
User variables for user_name > ใช้งานเฉพาะ user ที่ใช้งานอยู่
System variables > ใช้งานทุก user ที่มีในระบบ

4. คลิกที่ Path > Edit

5. คลิกปุ่ม New

Open Source ERP systems

Glances เครื่องมือตรวจประสิทธิภาพระบบทางบรรทัดคำสั่ง

Glances เครื่องมือตรวจประสิทธิภาพระบบทางบรรทัดคำสั่ง พัฒนามาจากภาษา Python
Glances is a cross-platform curses-based system monitoring tool written in Python.

ระบบปฏิบัติการที่สามารถติดตั้ง Glances ได้
- Arch Linux
- Debian
- Fedora/CentOS/RHEL
- Gentoo
- Slackware (SlackBuild)
- Ubuntu
- Void Linux
- FreeBSD
- OS X
- Windows

การติดตั้ง Glances บน CentOS / RHEL / Fedora
$ yum install -y glances

การป้องกัน Secure Shell (SSH Server Hardening)

ในการใช้งาน Secure Shell หรือ ssh ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถทำการปรับแต่งค่าเพิ่มเติมดังนี้

[root@server01 ~]# vi /etc/ssh/sshd_config

#--Line 17-- เปลี่ยนจากพอร์ต 22 เป็น 2299
Port 2299

#--Line 19-- กรณีต้องการระบุไอทีที่อนุญาติให้เข้าใช้งาน
#ListenAddress 192.168.1.5

#--Line 23-- เปลี่ยนเป็นโปรโตคอล 2
Protocol 2

#--Line 49-- ไม่อนุญาติให้เข้าระยะไกลด้วยแอคเคาน์ root
PermitRootLogin No

เสร็จแล้วสั่ง Reboot เครื่อง
[root@server01 ~]# systemctl restart sshd

NetBSD ระบบปฏิบัติการตะกูล BSD ที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถสูง

NetBSD เป็นระบบปฏิบัติการตระกูล BSD ที่มีความแข็งแกร่งและความสามารถสูง ด้วยความยากในการเรียนรู้ทำให้ SysAdmin มือใหม่ไม่กล้าย่างเข้าไปแตะ เนื่องจากทุกอย่างต้องสั่งงานผ่านทาง Command หรือ Terminal ในยุคแรกๆ การติดตั้งระบบปฏิบัติการสาย BSD ต้องใช้เวลาและพลังมากทีเดียว

Tags: 

Raspbian เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับติดตั้งใช้งานบนบอร์ดขนาดเล็กนาม Raspberry Pi พัฒนามาจากระบบ Debian Linux เหมาะสำหรับนำมาใช้ทำแล็ป และงานวิจัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว (Embedded System) โดยที่ Raspbian มีแพ็กแเกจให้ใช้งานกว่า 35,000 แพ็กเกจ กล่าวได้ว่าสามารถติดตั้งแพ็กเกจที่ใช้งานใน Debian Linux และ Ubuntu Linux ได้เกือบทุกแพ็กเกจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://raspbian.org

Download Raspbian > https://www.raspberrypi.org/downloads/

Pages

Network Monitoring

Network Command

SysAdmin LINE

LINE ID: sys-ad-min-book