การบล็อกคำสั่ง Ping บนระบบ Linux

drop all ping packets

ในการป้องกันคำสั่ง ping บนระบบ Linux สามารถทำได้ดังนี้

ทดสอบ ping ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
C:\Users\arnut> ping 192.168.1.28 [enter]

Pinging 192.168.1.28 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.28: bytes=32 time=2ms TTL=64

ในกรณีต้องการการบล็อกคำสั่ง Ping สามารถพิมพ์คำสั่งแบบ บนระบบ Linux ดังนี้
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

สิ่งที่ SysAdmin ต้องทำโดยด่วนในขณะนี้ เพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCrypt

สิ่งที่ SysAdmin ต้องทำโดยด่วนในขณะนี้ เพื่อป้องกัน #มัลแวร์เรียกค่าไถ่ #WannaCrypt ที่สร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลกในขณะนี้

* ท่านที่ดูแลห้องแล็ปคอมฯ หรือดูแลศูนย์สารสนเทศองค์กรที่ใช้ Windows XP, 7, 8, 10 หรือฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Win server 2003, 2008, 2012, 2016 #รีบอัปเดทโดยด่วนก่อนจะโดนมัลแวร์ยึดเครื่องทั้งองค์กร จะเป็นเหตุให้แก้ปัญหายากกว่านี้มากมาย

การเรียกใช้งาน USB Drive บน Guest OS ที่ใช้ VirtualBox

1. คลิกขวาที่ Guest OS > Settings

2. คลิกเลือกที่ USB
[/] Enable USB Controller เลือกเวอ์ชั่น usb ที่ใช้งาน
เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Add USB ที่ใช้งานอยู่

3. แสดง USB ที่เลือก

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

Linux Auditing System

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เหล่านี้
- http://www.linuxscrew.com/2012/07/04/track-file-changes-auditd/

- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6...

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

Linux Auditing System

การติดตามการแก้ไขไฟล์บนระบบลีนุกซ์ (Linux Auditing System)

ดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์เหล่านี้
- http://www.linuxscrew.com/2012/07/04/track-file-changes-auditd/

- https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6...

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS