โปรแกรมเว็บเบราเซอร์บน Linux Terminal

elinks

โปรแกรมเว็บเบราเซอร์สำหรับใช้งานผ่าน Linux Terminal มีให้ใช้งานหลายตัวอาทิ lynx, w3m
วันนี้ขอแนะนำโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ชื่อ links และ elinks

การติดตั้ง links
yum install links -y

การติดตั้ง elinks
yum install elinks -y

การใช้งานเว็บเบราเซอร์ links และ elinks
links www.amazon.com

elinks www.amazon.com

ตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์อย่างง่ายด้วย Log File Navigator (lnav)

Log File Navigator

Log File Navigator (lnav) เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์ (Log Files) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผ่านบรรทัดคำสั่ง ทำงานคล้ายๆ กับ Event Viewer บนระบบ Windows สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบ การเข้าใช้งานขอผู้ใช้ การสร้าง histograms ของข้อความในช่วงเวลาต่าง นับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ SysAdmin ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกรณีเกิดปัญหา

advanced log file viewer for the small-scale

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด

การตรวจโปรเซสที่ใช้งาน RAM และ CPU มากที่สุด ผ่านบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง ps สามารถสั่งได้ดังนี้

ตรวจสอบการใช้งาน RAM
ps axo ruser,%mem,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10

ตรวจสอบการใช้งาน CPU
ps axo ruser,%cpu,comm,pid,euser | sort -nr | head -n 10

ตรวจสอบการใช้งาน CPU และ RAM
ps axo stat,euser,ruser,%mem,pid,%cpu,comm

การตรวจสอบรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ใช้งานผ่านบรรทัดคำสั่ง

wifi-password

ก่อนอื่นให้เข้าใช้งานบรรทัดคำสั่ง เพื่อเรียก Command Prompt หากสั่งงานไม่ผ่านให้สั่งงานโดยใช้สิทธิ์ Administrator
1. Start > cmd > ok

2. พิมพ์คำสั่งเคลียร์หน้าจอ
cls

2. ใช้คำสั่ง netsh ตรวจสอบ wfi-fi ที่ใช้งานทั้งหมด ระบบจะแสดงชื่อ Wi-Fi ที่ผ่านการใช้งานมาทั้งหมด
netsh wlan show profile

การตรวจสอบหมายเลข IP จริงของ Router ที่ใช้งาน

Linux

การตรวจสอบหมายเลข IP จริงของ Router ที่ใช้งาน

- สั่งทาง Telminal
[root@server02 ~]# curl http://ipecho.net/plain; echo

- ตรวจสอบทางหน้าเว็บไซต์
http://ipecho.net/plain

Tags: 

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS