รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)

รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)

รวมแหล่งดาวน์โหลด CentOS ในไทย (Thailand List of CentOS Mirrors site)
--เรียงตามตัวอักษร--

1. Adminbannok.com > http://mirror.adminbannok.com/centos/

2. Bangmod Hosting > http://mirrors.bangmodhosting.com/centos/

3. Best IDC > http://mirrors.bestthaihost.com/centos/

4. Hosting.in.th > http://mirrors.hosting.in.th/centos/

การตรวจสอบพื้นที่ว่างบน CentOS Linux

ในการตรวจสอบพื้นที่ว่างบน CentOS Linux สามารถใช้คำสั่งดังนี้

[root@sysadmin ~]# parted /dev/sda print free
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 32.2GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
32.3kB 1049kB 1016kB Free Space
1 1049kB 525MB 524MB primary xfs boot
2 525MB 32.2GB 31.7GB primary lvm

การเปิด/ปิดการใช้งาน SELINUX บน CentOS

การเปิด/ปิดการใช้งาน SELINUX

SELinux ย่อมาจาก Security-Enhanced Linux เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัย ที่มาพร้อมกับระบบลีนุกซ์เวอร์ชั่นใหม่ๆ จริงๆ หากศึกษาลึกๆ SELinux เป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยที่น่าใช้งานเช่นกัน ปัจจุบันผู้ใช้งานลีนุกซ์มันเจอปัญหาในการติดตั้งแพ็กเกจบางแพ็กเกจ จะไม่สามารถสั่งรันได้ ระบบแนะนำให้ปิดการใช้งานที่ SELinux แล้วค่อยมาหาวิธีป้องกันในภายหลัง

ตรวจสอบรายละเอียด
[root@sysadmin ~]# cat /etc/selinux/config

ลิงคดาวน์โหลด Chromium OS

ลิงคดาวน์โหลด Chromium OS

ลิงคดาวน์โหลด Chromium OS
‪#‎ChromiumOS‬ is an open-source project that aims to build an operating system that provides a fast, simple, and more secure computing experience for people who spend most of their time on the web.
http://chromium.arnoldthebat.co.uk/index.php?dir=special%2F
http://arnoldthebat.co.uk/wordpress/chromium-os/

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS