เปิดจองแล้วหนังสือ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1

เปิดจองแล้วหนังสือ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1

เปิดจองแล้วหนังสือ "ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1." (รอบที่ 2)
http://www.arnut.com/book/centos/

แพ็กเกจที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง CentOS

แพ็กเกจที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมหลังการติดตั้ง CentOS

EPEL
- RHEL 7 / CentOS 7
yum install -y http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

strongSwan ระบบ IPsec-based VPN แบบโอเพ่นซอร์ส น่าใช้งาน

strongSwan ระบบ IPsec-based VPN แบบโอเพ่นซอร์ส น่าใช้งาน

strongSwan ระบบ IPsec-based VPN แบบโอเพ่นซอร์ส น่าใช้งาน สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Android, Maemo, FreeBSD และ Mac OS X มีแอพบน Android ให้ใช้งานสำหรับเชื่อมจากเครื่องลูกข่ายเข้าระบบ

ตรวจสอบช่องโหว่ของ 3 ทหารเสือ CMS (WordPress, Drupal, Joomla!)

สอบสอบช่องโหว่ของระบบ 3 ทหารเสือ CMS (WordPress, Drupal, Joomla!) ที่ใช้งานแบบออนไลน์, Vulnerability Scanner

การตรวจสอบช่องโหว่ หรือรูรั่วของระบบเครือข่ายและแอพลิเคชั่นที่ติดตั้งใช้งานในองค์กรสามารถใช้ทูลได้หลายแนวทาง อาทิ เช่น การติดตั้งทูลไว้ตรวจสอบในเครือข่าย หรือใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ วันนี้ขอแนะนำเว็บให้บริการตรวจสอบช่องโหว่ สำหรับไว้ตรวจสอบช่องโหว่ระบบ CMS 3 ตัว การใช้งานโดยท่านระบุ URL ของเว็บในองค์กรของท่านที่ใช้ระบบ 3 ตัวนี้ลงไป แล้วคลิกตรวจสอบ
ลิงค์สำหรับตรวจสอบ
WordPress Scanner > http://hackertarget.com/wordpress-security-scan/

การติดตั้ง Mini X Windows บน CentOS 7 (Xfce)

การติดตั้ง  Mini X Windows บน CentOS 7 (Xfce), X Windows, Xfce

สำหรับท่านที่ติดตั้ง CentOS 7 แบบ Minimal และต้องการติดตั้ง X Windows เพิ่มเติมโดย X Windows มีให้เลือกใช้งานหลายตัวอาทิ เช่น GNOME, KDE, TDE, Xfce, MATE, Cinnamon เป็นต้น โดยการติดตั้งให้เลือกติดตั้งเพียงตัวเดียวเท่านั้น
ในที่นี้ทดสอบติดตั้ง Xfce ซึ่งเป็นหน้าต่าง X Windows ที่มีขนาดเล็กกินทรัพยากรน้อย

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS