การตรวจสอบ Runlevel ที่ใช้งานอยู่บน CentOS 7

การตรวจสอบ Runlevel ที่ใช้งานอยู่

การตรวจสอบ Runlevel ที่ใช้งานอยู่ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

[root@sysadmin ~]# runlevel
N 3

[root@sysadmin ~]# systemctl get-default
multi-user.target

[root@sysadmin ~]# ll /etc/systemd/system/default.target
lrwxrwxrwx. 1 root root 37 Jun 9 16:28 /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target

การตรวจสอบพอร์ตใช้งานบนระบบ Linux

การตรวจสอบพอร์ตใช้งานบนระบบ Linux

ในระบบ Linux Server กรณีต้องการตรวจสอบพอร์ตทางเครือข่ายที่ใช้งานสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ได้

[root@sysadmin ~]# netstat -tapn

- การตรวจสอบพอร์ตและโปรเซสที่ใช้งานอยู่
[root@sysadmin ~]# netstat -tlunp

การตรวจสอบตาราง Routing Table

การตรวจสอบตาราง Routing Table

ในการตรวจสอบตาราง Routing Table สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
[root@sysadmin ~]# ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.5

ลิงค์สั่งจองและสั่งซื้อหนังสือจากทีมงาน SYSADMIN

หนังสือ ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วย CentOS Linux เล่ม 1
ISBN: 978-616-91434-2-0 >> คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อหนังสือ

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS