แพ็กเกจพื้นฐาน CentOS Linux

แพ็กเกจพื้นฐาน CentOS Linux
#--EPEL
yum install epel-release -y

#--Download
yum install wget -y

#--Editor
yum install vim mc nano -y

#--Text-base web browser
yum install lynx w3m -y

ระบบ CMS ที่พัฒนาด้วยภาษา Python

CMS

ระบบ CMS หรือ Content Management System ที่พัฒนาด้วยภาษา Python สามารถแยกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1) Zope-based Solutions
- Plone is a free and open source content management system built on top of the Zope application server. Plone is positioned as an "Enterprise CMS" and is commonly used for intranets and as part of the web presence of large organizations.

Tags: 

ลิงค์ดาวน์โหลด Endian Firewall

ลิงค์ดาวน์โหลด Endian Firewall

ลิงค์ดาวน์โหลด Endian Firewall

Endian Firewall Community (EFW) is a "turn-key" linux security distribution that makes your system a full featured security appliance with Unified Threat Management (UTM) functionalities. The software has been designed for the best usability: very easy to install, use and manage and still greatly flexible.

Endian Firewall Community เวอร์ชั่นต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
1. http://iso.linuxquestions.org/endian-firewall/

รวมลิงค์ดาวน์โหลด Linux รูปแบบ ISO ค่ายต่างๆ

Linux,ISO

รวมลิงค์ดาวน์โหลด Linux ค่ายต่างๆ ทุกรีลิสที่ได้รับความนิยม
รูปแบบ ISO ค่ายต่างๆ

http://iso.linuxquestions.org/

Tags: 

Pages

Subscribe to SysAdmin RSS