ลิงค์ดาวน์โหลด Zabbix สำหรับ CentOS, Ubuntu

Zabbix for CentOS, Zabbix for Debian

ลิงค์ดาวน์โหลด Zabbix สำหรับ CentOS

CentOS > http://repo.zabbixzone.com/centos/

Debian, Ubuntu > http://repo.zabbixzone.com/debian/