You are here

ลิงค์ดาวน์โหลด Ubuntu Server for cloud

Submitted by admin on Thu, 09/05/2013 - 12:37
 Ubuntu Server for cloud

Ubuntu รีลิส 12.04 LTS และ 13.04 ได้ทำการฝังส่วนของ OpenStack มาเรียบร้อยละทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากมาย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ubuntu.com/download/cloud

วิธีการติดตั้งและการปรับแต่งเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.ubuntu.com/download/cloud/install-ubuntu-cloud