บีบอัดไฟล์ด้วยคำสั่ง TAR

tar, linux command

TAR เป็นคำสั่งในการบีบอัดไฟล์บนระบบลีนุกซ์ มีวิธีการใช้งานดังนี้

รูปแบบ
tar [option] ชื่อไฟล์.นามสกุล ไฟล์หรือไดเร็กทอรี่ที่ต้องการ

การบีบอัดไฟล์ด้วย TAR
tar cvf sysadmin.tar /dir
tar zcvf sysadmin.tar.gz
tar jcvf sysadmin.tar.bz2

การแตกไฟล์ด้วย TAR
tar xvf sysadmin.tar
tar zxvf sysadmin.tar.gz
tar jxvf sysadmin.tat.bz2

เช่น
บีบไฟล์ไดเร็กทอรี่ backup ตั้งชื่อว่า sysadmin
[root@cloud01 ~]# tar cvf sysadmin.tar /backup/*
[root@cloud01 ~]# tar zcvf sysadmin.tar.gz /backup/*
[root@cloud01 ~]# tar jcvf sysadmin.tar.bz2 /backup/*

ส่วนแพ็กเกจที่ .Zip ให้ทำการแตกด้วยคำสั่ง unzip
[root@cloud01 ~]# yum install unzip -y
[root@cloud01 ~]# unzip sysadmin.zip