รู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้ดึงไฟล์ล็อกของ Squid proxy

รู้จักซอฟต์แวร์ที่ใช้ดึงไฟล์ล็อกของ Squid proxy

ในการดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรปัจจุบันทุกองค์กรมีการเก็บบันทึกเหตุการณ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้เก็บบันทึกคือ Squid ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฝั่ง OpenSource สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรี

ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้ทำ Proxy Server
1. Squid (เป็นซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้งานมากที่สุกในขณะนี้) - http://www.squid-cache.org
2. Squid NT (พัฒนามาจาก Squid สำหรับใช้ติดตั้งบนระบบ Windows Server) - http://www.serassio.it/SquidNT.htm
3. Microsoft ISA Server (เวอร์ชั่นปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ Microsoft Forefront Threat Management Gateway) > http://www.isaserver.org/

สำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ดึงไฟล์ล็อกของ Proxy ที่นิยมใช้งานกัน อาทิ เช่น
1. SARG - Squid Analysis Report Generator - http://sarg.sourceforge.net/
2. LightSquid - lite and fast log analizer for squid proxy - http://lightsquid.sourceforge.net/
3. SquidAnalyzer - http://squidanalyzer.darold.net/
4. ซอฟต์แวร์อื่นๆ อีก 30 ค่ายสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.squid-cache.org/Misc/log-analysis.html

---
Write by A.Arnut Ruttanatirakul
SysAdmin Knowledge
(c) http://www.sysadmin.in.th
September 09, 2013