เว็บช่วยตรวจสอบเส้นทางพายุ "ปาบึก” (PABUK) แบบ Real-Time

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุ “ปาบึก” (PABUK)" ลงวันที่ 02 มกราคม 2562
https://www.tmd.go.th/list_warning.php

==========================================
เว็บตรวจสอบพายุแบบ Real-time สามารถดูได้ที่เว็บไซต์เหล่านี้
1) ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
http://www.metalarm.tmd.go.th/monitor/typhoon

2) Global map of wind, weather, and ocean conditions
https://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/1000hPa/orthographic...

3) Windy
https://www.windy.com/?13.767,100.650,5,m:dZ4aiSV
https://www.windy.com/-Temperature-temp?temp,12.254,108.677,3,m:dDYah6V

4) Passage Weather
https://www.passageweather.com

5) Twitter กรมอุตุนิยมวิทยา
https://twitter.com/tmdthai

6) Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา
https://www.facebook.com/tmd.go.th