การกำหนดค่าให้ล็อกอิน Ubuntu เป็น root

การกำหนดค่าให้ล็อกอิน Ubuntu เป็น root

ปกติหลังการติดตั้ง Ubuntu ระบบจะให้เข้าใช้งานสิทธ์เป็นผู้ใช้ธรรมดา มี shell เป็นตัวดอลลาร์ ($) หากต้องการกำหนดให้เข้าระบบโดยมีสิทธิเป็น root (#) เลยสามารถกำหนดได้ดังนี้

การกำหนดค่าให้ ssh ล็อกอินเป็น root
1. เข้าไปปรับค่าในไฟล์ sshd_config
root@huntra:~$ nano /etc/ssh/sshd_config

2. ปรับค่าในส่วนของ PermitRootLogin
ก่อนปรับ
#PermitRootLogin prohibit-password
หลังปรับ
PermitRootLogin no

3. ทำการรีสต๊าทบริการ ssh
root@huntra:~# sudo systemctl restart sshd

4. ทำการล็อกเอาต์ออกจากระบบ แล้วทดสอบเข้าใหม่ด้วยแอคเคาน์ root
สังเกต shell เป็นเป็น #