การแก้ปัญหากรณีลืมรหัสผ่าน CentOS Linux 7

ในการดูระบบ Linux Server กรณีใช้งานเป็น CentOS เวอร์ชั่น 7 ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน(จำไม่ได้) หรือ SysAdmin คนเก่าลาออกไปไม่ได้บอกรหัสไว้ เราสามารถทำได้โดยการแก้ไขที่หน้าคอนโซล Linux โดยตรง

ขั้นตอนการแก้ไขรหัสผ่าน
1. บู๊ตเข้าระบบเลื่อนไปที่บรรทัด CentOS Linux .... (Core) เสร็จแล้วกดปุ่ม e เพื่อเข้าไปแก้ไข

3. เลื่อนไปที่บรรทัด linux16 ...
เปลี่ยน ro เป็น rw init=/sysroot/bin/sh เสร็จแล้วกดปุ่ม Ctrl + X
ก่อนการเปลี่ยน

หลังการเปลี่ยน

4. ระบบจะขึ้นหน้าคอนโซล ให้พิมพ์
chroot /sysroot

5. ทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่โดยพิมพ์คำสั่ง
passwd root [enter]

6. พิมพ์คำสั่ง
touch /.autorelabel

7. พิมพ์คำสั่งออกจาก chroot
exit

8. พิมพ์คำสั่งรีบูตระบบ
reboot

9. ล็อกอินเข้าระบบ
login: root
password: รหัสผ่านใหม่

--
โชคดีในการดูแลระบบ Linux ครับ
Dr.Arnut Ruttanatirakul

August 24, 2018