การควบคุม service อย่างง่ายด้วย ntsysv บน CentOS 7

ntsysv

ในการควบคุมบริการ (Services) บน CentOS 7 จะใช้คำสั่ง systemctl

โดยคำสั่ง ntsysv เป็นคำสั่งในการควบคุมบริการอย่างง่าย มีใช้งานใน CentOS Linux เวอร์ชั่นก่อนหน้า แต่ในรีลีส 7.x ได้ตัดคำสั่งออกไป หากต้องการใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

ตรวจสอบว่ามีคำสั่ง ntsysv หรือไม่
ntsysv [enter]
rpm -q ntsysv

หากยังไม่มีคำสั่งให้ติดตั้งด้วยคำสั่ง
yum install ntsysv -y

เรียกใช้งานคำสั่ง ntsysv

ntsysv [enter]


หน้าต่าง ntsysv การเรียกใช้งาน

ลิ้งเกี่ยวเนื่อง
- การจัดการบริการบน CENTOS LINUX 7.0 ด้วย SYSTEMD
- การตรวจสอบว่ามี SERVICE ใดบ้างกำลังทำงานอยู่