การติดตั้ง Text mode Web browser ด้วย w3m

Text mode Web browser

Text mode Web browser นอกจากมีโปรแกรม lynx ที่นิยมใช้งานแล้ว ยังมีโปรแกรม w3m อีกตัวที่น่าใช้งาน

การติดตั้ง w3m
[root@huntra ~]# yum install w3m -y

การเรียกใช้งาน w3m
w3m http://localhost

w3m http://www.sysadmin.in.th

w3m http://www.google.co.th