การตรวจสอบหมายเลข IP จริงของ Router ที่ใช้งาน

Linux

การตรวจสอบหมายเลข IP จริงของ Router ที่ใช้งาน

- สั่งทาง Telminal
[root@server02 ~]# curl http://ipecho.net/plain; echo

- ตรวจสอบทางหน้าเว็บไซต์
http://ipecho.net/plain

Tags: