เว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ EPEL สำหรับติดตั้งแพ็กเกจเสริมบน CentOS, RHEL, Fedora

EPEL

เว็บดาวน์โหลดแพ็กเกจ EPEL สำหรับติดตั้งแพ็กเกจเสริมบนลีนุกซ์ CentOS, RHEL, Fedora

https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/

Tags: