การติดตั้งแพ็กเกจ EPEL บน CentOS 7

CentOS, EPEL

การติดตั้งแพ็กเกจ EPEL บน CentOS 7

วิธีที่ 1 ติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
yum install epel-release -y

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาแล้วค่อยทำการติดตั้งด้วยคำสั่ง yum
cd /tmp
wget https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
yum install epel-release-7.noarch.rpm

วิธีที่ 3 ติดตั้งโดยตรงด้วยคำสั่ง rpm
rpm -ivh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

ตรวจสอบ
yum repolist

- ตรวจสอบแพ็กเกจที่ดึงมาจาก EPEL
yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available
yum --disablerepo="*" --enablerepo="epel" list available | less

ติดตั้งแพ็กเกจ
yum install htop -y

htop

Tags: