สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก

สถานะยอดดาวน์โหลดลีนุกซ์ CentOS7 จากเว็บ Mirror site ทั่วโลก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mirror-status.centos.org